Rodokmeň obce Pitelová

Anna Sklenková, rod. Páchniková alias Štefanková (59)

Narodenie
11. 12. 1801, Pitelová
Úmrtie
07. 12. 1861, Pitelová 6 (Náhle úmrtie)
Pohreb
09. 12. 1861, Pitelová

Manželstvá (1)

Pavol Sklenka

Dátum sobáša: 09. 05. 1825

Vek ženícha: 15

Vek nevesty: 23

Deti (5)

František Sklenka (1 mes.)

Narodenie: 12. 01. 1833, Pitelová

Úmrtie: 26. 02. 1833, Pitelová

Karolína Sklenková

Narodenie: 13. 07. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ľudovít Sklenka (45)

Narodenie: 03. 01. 1837, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1882, Pitelová 6 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková

Narodenie: 10. 03. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Magdaléna Sklenková (1)

Narodenie: 17. 07. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 03. 1845, Pitelová

Rodičia

Matej Páchnik alias Štefanka, rod. Páločný

Narodenie: 17. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páchniková alias Štefanková (49)

Narodenie: 24. 09. 1777, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1827, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Matej Páločný (50)

Narodenie: 1722, Pitelová

Úmrtie: 07. 10. 1772, Pitelová

Helena Páločná Kubíková, rod. Jakuboje (42)

Narodenie: 1739, Slaská

Úmrtie: 17. 01. 1781, Pitelová

Melichar Štefanka (66)

Narodenie: 05. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1823, Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kaňová (41)

Narodenie: 12. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.