Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie
24. 02. 1825, Pitelová
Úmrtie
02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)
Pohreb
04. 09. 1883, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 11. 11. 1844

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Michal Jančo

Dátum sobáša: 27. 11. 1871

Vek ženícha: 60

Vek nevesty: 46

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Mališ alias Kuric (4 dni)

Narodenie: 15. 09. 1846, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1846, Pitelová (Podvýživa)

Ján Mališ alias Kuric (1)

Narodenie: 21. 06. 1848, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1849, Pitelová

Mária Mališová alias Kuricová (2)

Narodenie: 18. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 18. 02. 1853, Pitelová 39 (Potničky)

Juraj Mališ alias Kuric (5)

Narodenie: 02. 03. 1853, Pitelová 11

Úmrtie: 12. 10. 1858, Pitelová (Hnačka)

Mária Mališová alias Kuricová (1)

Narodenie: 05. 03. 1855, Pitelová 39

Úmrtie: 12. 02. 1857, Pitelová 39 (Kašeľ)

Štefan Mališ alias Kuric (40)

Narodenie: 30. 11. 1857, Pitelová 39

Úmrtie: 06. 04. 1898, Pitelová 39 (Tuberkulóza)

Jozef Mališ alias Kuric

Narodenie: 14. 02. 1860, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

František Mališ alias Kuric (6 mes.)

Narodenie: 14. 08. 1862, Pitelová 39

Úmrtie: 26. 02. 1863, Pitelová 39 (Kašeľ)

Rozália Mališová alias Kuricová

Narodenie: 23. 05. 1864, Pitelová 39

Úmrtie: zomrela

Ján Mališ alias Kuric (11 mes.)

Narodenie: 07. 09. 1866, Pitelová 39

Úmrtie: 30. 08. 1867, Pitelová 39 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie: 01. 11. 1797, Pitelová

Úmrtie: 14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ (37)

Narodenie: 30. 06. 1774, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1812, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Palkoje (68)

Narodenie: 19. 06. 1777, Jastrabá

Úmrtie: 29. 10. 1845, Pitelová

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.