Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Páchniková, rod. Minková alias Kováčová (50)

Narodenie
01. 11. 1797, Pitelová
Úmrtie
14. 02. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
17. 02. 1848, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 27. 11. 1815

Vek ženícha: 12

Vek nevesty: 18

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková alias Mališová (4)

Narodenie: 29. 05. 1823, Pitelová

Úmrtie: 06. 08. 1827, Pitelová (Dyzentéria)

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie: 24. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Laurinec Páchnik alias Mališ

Narodenie: 02. 08. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrel

František Páchnik alias Mališ (53)

Narodenie: 02. 02. 1829, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1882, Pitelová 12 (Nešpecifikovaná deformácia lebky)

Agnesa Kollárová, rod. Páchniková alias Mališová (66)

Narodenie: 06. 01. 1831, Pitelová

Úmrtie: 15. 05. 1897, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Katarína Páchniková alias Mališová (8 mes.)

Narodenie: 24. 06. 1833, Pitelová

Úmrtie: 14. 03. 1834, Pitelová (Kiahne)

Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová (46)

Narodenie: 17. 07. 1835, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1882, Pitelová 4 (Týfus)

Pavol Páchnik alias Mališ

Narodenie: 16. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Minka alias Kováč

Narodenie: 05. 12. 1753, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Minková, rod. Škriniarová

Narodenie: 11. 02. 1770, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Minková, rod. Gajdošová (36)

Narodenie: 1732, Stará Kremnička

Úmrtie: 15. 03. 1768, Pitelová

Imrich Škriniar (63)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.