Rodokmeň obce Pitelová

Cecília Mališová alias Kuricová (3 dni)

Narodenie
12. 09. 1894, Pitelová 39
Úmrtie
15. 09. 1894, Pitelová 39 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))
Pohreb
18. 09. 1894, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Mališ alias Kuric

Narodenie: 14. 02. 1860, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Malachová alias Štefanková (70)

Narodenie: 28. 03. 1863, Pitelová 27

Úmrtie: 09. 01. 1934

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Mališ alias Kuric (47)

Narodenie: 25. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1870, Pitelová 39 (Búšenie srdca)

Anna Mališová Jančová, rod. Páchniková alias Mališová (58)

Narodenie: 24. 02. 1825, Pitelová

Úmrtie: 02. 09. 1883, Pitelová 39 (Dyzentéria)

Pavol Malach alias Štefanka (61)

Narodenie: 19. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1873, Pitelová 27 (Cholera)

Alžbeta Malachová, rod. Minková alias Kováčová (45)

Narodenie: 17. 08. 1823, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1869, Pitelová 27 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.