Rodokmeň obce Pitelová

Ján Piatrik (40)

Narodenie
05. 05. 1778, Pitelová
Úmrtie
07. 09. 1818, Jelšava
Pohreb
09. 09. 1818

Manželstvá (2)

Dorota Piatriková, rod. Hricová

Dátum sobáša: 20. 11. 1796

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 20

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Dátum sobáša: 24. 11. 1799

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (7)

Alžbeta Mališová, rod. Piatriková (38)

Narodenie: 19. 10. 1804, Pitelová

Úmrtie: 05. 02. 1843, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (6 mes.)

Narodenie: 16. 05. 1807, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1807, Pitelová

Jozef Piatrik alias Mališ (38)

Narodenie: 05. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 04. 07. 1847, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (2)

Narodenie: 27. 01. 1811, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1813, Pitelová

Mária Piatriková

Narodenie: 12. 04. 1813, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Piatriková (7)

Narodenie: 28. 08. 1815, Pitelová

Úmrtie: 01. 12. 1822, Pitelová (Kiahne)

Helena Piatriková (5)

Narodenie: 26. 11. 1817, Pitelová

Úmrtie: 06. 12. 1822, Pitelová (Kiahne)

Rodičia

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.