Rodokmeň obce Pitelová

Mária Piatriková, rod. Hábelová (50)

Narodenie
07. 01. 1828, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
30. 04. 1878, Pitelová 60 (Tuberkulóza)
Pohreb
02. 05. 1878, Pitelová

Manželstvá (1)

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka

Dátum sobáša: 24. 11. 1851

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 23

Deti (9)

Štefan Piatrik alias Sklenka (12 dní)

Narodenie: 13. 01. 1853, Pitelová 6

Úmrtie: 25. 01. 1853, Pitelová 9 (Slabosť)

Tomáš Piatrik alias Sklenka (45)

Narodenie: 10. 12. 1853, Pitelová 6

Úmrtie: 01. 04. 1899, Jastrabá (Zápal pľúc)

Mária Piatriková alias Sklenková (9 mes.)

Narodenie: 30. 04. 1856, Pitelová 6

Úmrtie: 01. 02. 1857, Pitelová 6 (Kašeľ)

Pavol Piatrik alias Sklenka

Narodenie: 25. 01. 1858, Pitelová 6

Úmrtie: zomrel

Štefan Piatrik alias Sklenka (1)

Narodenie: 13. 08. 1860, Pitelová 6

Úmrtie: 27. 10. 1861, Pitelová 6 (Kašeľ)

Anna Peťková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 03. 11. 1862, Pitelová 6

Úmrtie: zomrela

Rozália Piatriková alias Sklenková (4 mes.)

Narodenie: 11. 08. 1865, Pitelová 6

Úmrtie: 19. 12. 1865, Pitelová 6 (Angína)

Rozália Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 16. 12. 1866, Pitelová 6

Úmrtie: zomrela

Katarína Piatriková alias Sklenková (9)

Narodenie: 03. 07. 1869, Pitelová 6

Úmrtie: 14. 02. 1879, Pitelová 60 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.