Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Piatrik alias Sklenka (45)

Narodenie
10. 12. 1853, Pitelová 6
Úmrtie
01. 04. 1899, Jastrabá (Zápal pľúc)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Cecília Piatriková, rod. Tomášiková

Dátum sobáša: 26. 11. 1877

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Zaťková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 08. 01. 1884, Jastrabá 31

Úmrtie: zomrela

Juraj Piatrik alias Sklenka

Narodenie: 21. 04. 1886, Jastrabá 31

Úmrtie: zomrel

Anna Piatriková alias Sklenková (2 mes.)

Narodenie: 18. 02. 1889, Jastrabá 31

Úmrtie: 09. 05. 1889, Jastrabá 31 (Slabosť a kašeľ)

Mária Piatriková alias Sklenková (2 mes.)

Narodenie: 18. 02. 1889, Jastrabá 31

Úmrtie: 09. 05. 1889, Jastrabá 31 (Slabosť a kašeľ)

Ján Piatrik alias Sklenka (28 dní)

Narodenie: 20. 06. 1891, Jastrabá 31

Úmrtie: 18. 07. 1891, Jastrabá 31 (Záškrt)

Mária Beličková, rod. Piatriková alias Sklenková

Narodenie: 05. 10. 1894, Jastrabá 31

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Piatrik alias Mališ/Sklenka (57)

Narodenie: 31. 05. 1816, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1873, Pitelová 6 (Zvracanie krvi)

Mária Piatriková, rod. Hábelová (50)

Narodenie: 07. 01. 1828, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 30. 04. 1878, Pitelová 60 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik alias Mališ

Narodenie: 15. 03. 1787

Úmrtie: zomrel

Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková (29)

Narodenie: 27. 01. 1793, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1822, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.