Rodokmeň obce Pitelová

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie
24. 04. 1830, Pitelová
Úmrtie
13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)
Pohreb
15. 01. 1894, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková

Dátum sobáša: 15. 11. 1847

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Terézia Kollárová, rod. Trokšiarová alias Pastorková

Dátum sobáša: 04. 05. 1863

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 28

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Žbirková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 10. 01. 1853, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 07. 05. 1855, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 25. 11. 1857, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (5 mes.)

Narodenie: 04. 09. 1860, Pitelová 7

Úmrtie: 17. 02. 1861, Pitelová 7 (Kožné ochorenie)

Anna Kollárová alias Piatriková/Pobežková (1)

Narodenie: 08. 07. 1864, Pitelová 7

Úmrtie: 10. 12. 1865, Pitelová 7 (Angína)

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (71)

Narodenie: 28. 11. 1866, Pitelová 7

Úmrtie: 02. 09. 1938

Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková (3 mes.)

Narodenie: 29. 12. 1870, Pitelová 7

Úmrtie: 24. 04. 1871, Pitelová 7 (Podvýživa)

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (2 mes.)

Narodenie: 24. 05. 1874, Pitelová 7

Úmrtie: 20. 08. 1874, Pitelová 7 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.