Rodokmeň obce Pitelová

Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková (33)

Narodenie
28. 11. 1829, Pitelová
Úmrtie
24. 01. 1863, Pitelová 7 (Tuberkulóza)
Pohreb
26. 01. 1863, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 15. 11. 1847

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Žbirková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 10. 01. 1853, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 07. 05. 1855, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 25. 11. 1857, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (5 mes.)

Narodenie: 04. 09. 1860, Pitelová 7

Úmrtie: 17. 02. 1861, Pitelová 7 (Kožné ochorenie)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková (25)

Narodenie: 02. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 14. 09. 1832, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Malach, rod. Macho (38)

Narodenie: 28. 10. 1771, Stará Kremnička

Úmrtie: 07. 02. 1810, Pitelová

Anna Malachová (64)

Narodenie: 1759

Úmrtie: 08. 05. 1823, Pitelová

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1832, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Klementová (37)

Narodenie: 30. 09. 1777, Horné Opatovce

Úmrtie: 19. 12. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.