Rodokmeň obce Pitelová

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie
07. 05. 1855, Pitelová 7
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1)

Anna Kollárová, rod. Trokšiarová

Dátum sobáša: 25. 11. 1878

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 23

Deti (5)

Pavol Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 04. 01. 1883, Pitelová 68

Úmrtie: zomrel

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (32)

Narodenie: 21. 03. 1885, Pitelová 68

Úmrtie: 31. 12. 1917 (Vo vojne)

Katarína Kollárová alias Piatriková/Pobežková (7)

Narodenie: 04. 03. 1889, Pitelová 68

Úmrtie: 20. 09. 1896, Pitelová (Záškrt)

Alojzia Kollárová alias Piatriková/Pobežková (3)

Narodenie: 25. 06. 1892, Pitelová 28

Úmrtie: 08. 03. 1896, Pitelová (Tuberkulóza)

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 05. 07. 1894, Pitelová 68

Úmrtie: 07. 02. 1896, Pitelová 68 (Čierny kašeľ)

Rodičia

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie: 24. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)

Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková (33)

Narodenie: 28. 11. 1829, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1863, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starecká slabosť)

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková (25)

Narodenie: 02. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 14. 09. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.