Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie
25. 11. 1857, Pitelová 7
Úmrtie
zomrel
Zamestnanie
železničný zamestnanec

Manželstvá (1)

Anna Kollárová, rod. Kohútová

Dátum sobáša: 27. 11. 1882

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 22

Deti (4)

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (5 mes.)

Narodenie: 09. 11. 1884, Pitelová 68

Úmrtie: 19. 04. 1885, Pitelová 68 (Kašeľ)

Martin Kollár alias Piatrik/Pobežka (2 dni)

Narodenie: 09. 11. 1884, Pitelová 68

Úmrtie: 11. 11. 1884, Pitelová 68 (Slabosť)

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 20. 06. 1887, Pitelová 64

Úmrtie: zomrel

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 31. 07. 1893, Jastrabá - strážny domček

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie: 24. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)

Zuzana Kollárová, rod. Malachová alias Štefanková (33)

Narodenie: 28. 11. 1829, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1863, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starecká slabosť)

Martin Malach alias Štefanka (41)

Narodenie: 12. 10. 1801, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1842, Pitelová

Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková (25)

Narodenie: 02. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 14. 09. 1832, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.