Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie
13. 07. 1786, Pitelová
Úmrtie
22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))
Pohreb
24. 09. 1852, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 23. 11. 1818

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 19

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kollárová alias Piatriková (1 deň)

Narodenie: 16. 06. 1818, Pitelová

Úmrtie: 16. 06. 1818, Pitelová

Anna Filandová Páchniková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (50)

Narodenie: 13. 04. 1820, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1871, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (4 mes.)

Narodenie: 15. 06. 1822, Pitelová

Úmrtie: 01. 11. 1822, Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (28)

Narodenie: 12. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1852, Pitelová 13 (Týfus)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 27. 02. 1826, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1827, Pitelová

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (55)

Narodenie: 12. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1883, Pitelová 29 (Horúčka a kašeľ)

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie: 24. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 27. 06. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (47)

Narodenie: 04. 01. 1835, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1882, Pitelová 5 (Astma, tuberkulóza)

Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (61)

Narodenie: 09. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka (4)

Narodenie: 13. 05. 1839, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1843, Pitelová

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (51)

Narodenie: 27. 07. 1841, Pitelová

Úmrtie: 05. 06. 1893, Pitelová 7 (Zápal srdcovej membrány)

Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka (54)

Narodenie: 30. 08. 1843, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1898, Pitelová (Vodnatieľka)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.