Rodokmeň obce Pitelová

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie
13. 07. 1786, Pitelová
Úmrtie
22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))
Pohreb
24. 09. 1852, Pitelová

Manželstvá (2)

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková

Dátum sobáša: 23. 11. 1818

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 19

Deti (13)

Mária Kollárová alias Piatriková (1 deň)

Narodenie: 16. 06. 1818, Pitelová

Úmrtie: 16. 06. 1818, Pitelová

Anna Filandová Páchniková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (50)

Narodenie: 13. 04. 1820, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1871, Pitelová 7 (Tuberkulóza)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (4 mes.)

Narodenie: 15. 06. 1822, Pitelová

Úmrtie: 01. 11. 1822, Pitelová

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (28)

Narodenie: 12. 01. 1824, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1852, Pitelová 13 (Týfus)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 27. 02. 1826, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1827, Pitelová

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (55)

Narodenie: 12. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1883, Pitelová 29 (Horúčka a kašeľ)

Imrich Kollár alias Piatrik/Pobežka (63)

Narodenie: 24. 04. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1894, Pitelová 68 (Tuberkulóza)

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 27. 06. 1832, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (47)

Narodenie: 04. 01. 1835, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1882, Pitelová 5 (Astma, tuberkulóza)

Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (61)

Narodenie: 09. 03. 1837, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1898, Pitelová (Starecká slabosť)

Ján Kollár alias Piatrik/Pobežka (4)

Narodenie: 13. 05. 1839, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1843, Pitelová

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (51)

Narodenie: 27. 07. 1841, Pitelová

Úmrtie: 05. 06. 1893, Pitelová 7 (Zápal srdcovej membrány)

Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka (54)

Narodenie: 30. 08. 1843, Pitelová

Úmrtie: 16. 02. 1898, Pitelová (Vodnatieľka)

Rodičia

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.