Rodokmeň obce Pitelová

Anna Ďurková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (26)

Narodenie
11. 09. 1853, Pitelová 7
Úmrtie
16. 04. 1880, Pitelová 29 (Tuberkulóza)
Pohreb
18. 04. 1880, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Ďurka alias Nemec

Dátum sobáša: 25. 11. 1872

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Ďurková alias Nemcová (5 mes.)

Narodenie: 02. 09. 1875, Pitelová 29

Úmrtie: 08. 02. 1876, Pitelová 29 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (55)

Narodenie: 12. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1883, Pitelová 29 (Horúčka a kašeľ)

Anna Kollárová, rod. Malachová (53)

Narodenie: 02. 09. 1832, Pitelová

Úmrtie: 28. 02. 1886, Pitelová 29 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Juraj Malach (41)

Narodenie: 08. 04. 1805, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1847, Pitelová

Anna Malachová, rod. Trokšiarová (56)

Narodenie: 01. 09. 1804, Kľačany

Úmrtie: 11. 02. 1861, Pitelová 29 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.