Rodokmeň obce Pitelová

Emília Najšlová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (72)

Narodenie
21. 09. 1895, Pitelová 7
Úmrtie
21. 11. 1967
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Najšel

Dátum sobáša: 12. 01. 1914

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka

Narodenie: 20. 11. 1858, Pitelová 7

Úmrtie: zomrel

Anna Kollárová, rod. Švecová alias Kňažková (69)

Narodenie: 09. 10. 1861, Jastrabá 28

Úmrtie: 19. 01. 1931

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ignác Kollár alias Piatrik/Pobežka (55)

Narodenie: 12. 02. 1828, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1883, Pitelová 29 (Horúčka a kašeľ)

Anna Kollárová, rod. Malachová (53)

Narodenie: 02. 09. 1832, Pitelová

Úmrtie: 28. 02. 1886, Pitelová 29 (Starobné zoslabnutie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.