Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Najšel (52)

Narodenie
02. 01. 1893, Pitelová 4
Úmrtie
30. 03. 1945, Pitelová (Nehoda počas ostreľovania dediny)
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Emília Najšlová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 12. 01. 1914

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Najšel (65)

Narodenie: 26. 12. 1860, Jastrabá 19

Úmrtie: 18. 02. 1926

Rozália Najšlová, rod. Kubíková (35)

Narodenie: 21. 09. 1868, Pitelová 31

Úmrtie: 09. 05. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kubík

Narodenie: 08. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Veronika Kubíková, rod. Baranová (51)

Narodenie: 12. 06. 1845, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.