Rodokmeň obce Pitelová

Ján Jančo

Narodenie
05. 09. 1867, Pitelová 41
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Knapová Jančová, rod. Tomášiková

Dátum sobáša: 15. 05. 1893

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 42

Anna Michelíková Jančová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Dátum sobáša: 27. 01. 1915

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 48

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Jančo (5)

Narodenie: 06. 11. 1894, Pitelová 41

Úmrtie: 28. 03. 1900, Pitelová (Záškrt)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Jančo (60)

Narodenie: 18. 09. 1811, Ihráč

Úmrtie: 14. 09. 1872, Kľačany (Vodnatieľka)

Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová (45)

Narodenie: 15. 06. 1824, Pitelová

Úmrtie: 30. 09. 1869, Pitelová 41 (Zápal pľúc)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Baran alias Záhorec (35)

Narodenie: 28. 09. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 05. 1835, Pitelová

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková (57)

Narodenie: 29. 11. 1787, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.