Rodokmeň obce Pitelová

Agnesa Mališová Kollárová, rod. Gašparíková (68)

Narodenie
10. 01. 1830, Kľačany
Úmrtie
01. 11. 1898, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (2)

Štefan Mališ alias Kuric

Dátum sobáša: 10. 11. 1856

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 26

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 07. 09. 1863

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 33

Deti (3)

Štefan Mališ alias Kuric

Narodenie: 31. 08. 1857, Pitelová 26

Úmrtie: zomrel

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (14)

Narodenie: 28. 02. 1864, Pitelová 5

Úmrtie: 04. 10. 1878, Pitelová 5 (Dyzentéria)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (25)

Narodenie: 21. 03. 1869, Pitelová 5

Úmrtie: 03. 01. 1895, Pitelová 5 (Kiahne)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.