Rodokmeň obce Pitelová

Anna Kollárová, rod. Bačová

Narodenie
08. 05. 1850, Jalná 14
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 18. 06. 1888

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 38

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kollár alias Piatrik/Pobežka (51)

Narodenie: 08. 05. 1889, Pitelová 7

Úmrtie: 04. 08. 1940, Janova Lehota

František Kollár alias Piatrik/Pobežka (1)

Narodenie: 05. 10. 1892, Pitelová 7

Úmrtie: 29. 10. 1893, Pitelová 7 (Záškrt)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.