Rodokmeň obce Pitelová

Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka (54)

Narodenie
30. 08. 1843, Pitelová
Úmrtie
16. 02. 1898, Pitelová (Vodnatieľka)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Kollárová, rod. Novodomcová

Dátum sobáša: 16. 11. 1868

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 23

Rozália Kollárová, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 20. 11. 1882

Vek ženícha: 39

Vek nevesty: 23

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (4)

Narodenie: 27. 12. 1869, Pitelová 7

Úmrtie: 09. 08. 1874, Pitelová 7 (Zápal mozgu)

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (9)

Narodenie: 26. 02. 1872, Pitelová 7

Úmrtie: 21. 04. 1881, Pitelová 7 (Kašeľ, zvracanie)

Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 13. 10. 1874, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (9 mes.)

Narodenie: 25. 02. 1877, Pitelová 7

Úmrtie: 05. 12. 1877, Pitelová 7 (Zvracanie)

Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková (17)

Narodenie: 18. 11. 1878, Pitelová 7

Úmrtie: 11. 01. 1896, Pitelová 7 (Týfus)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (2 mes.)

Narodenie: 01. 01. 1882, Pitelová 7

Úmrtie: 18. 03. 1882, Pitelová 7 (Podvýživa)

Mária Sklenková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková (76)

Narodenie: 27. 10. 1883, Pitelová 7

Úmrtie: 25. 02. 1960

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Kollár alias Piatrik/Pobežka (66)

Narodenie: 13. 07. 1786, Pitelová

Úmrtie: 22. 09. 1852, Pitelová 7 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti))

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 19. 09. 1764, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1814, Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie: 30. 08. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 10. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.