Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Kollárová, rod. Novodomcová (37)

Narodenie
26. 11. 1844, Pitelová
Úmrtie
01. 03. 1882, Pitelová 7 (Tuberkulóza)
Pohreb
03. 03. 1882, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alexander Kollár alias Piatrik/Pobežka

Dátum sobáša: 16. 11. 1868

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 23

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (4)

Narodenie: 27. 12. 1869, Pitelová 7

Úmrtie: 09. 08. 1874, Pitelová 7 (Zápal mozgu)

Jozef Kollár alias Piatrik/Pobežka (9)

Narodenie: 26. 02. 1872, Pitelová 7

Úmrtie: 21. 04. 1881, Pitelová 7 (Kašeľ, zvracanie)

Anna Mališová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková

Narodenie: 13. 10. 1874, Pitelová 7

Úmrtie: zomrela

Štefan Kollár alias Piatrik/Pobežka (9 mes.)

Narodenie: 25. 02. 1877, Pitelová 7

Úmrtie: 05. 12. 1877, Pitelová 7 (Zvracanie)

Rozália Kollárová alias Piatriková/Pobežková (17)

Narodenie: 18. 11. 1878, Pitelová 7

Úmrtie: 11. 01. 1896, Pitelová 7 (Týfus)

Mária Kollárová alias Piatriková/Pobežková (2 mes.)

Narodenie: 01. 01. 1882, Pitelová 7

Úmrtie: 18. 03. 1882, Pitelová 7 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Novodomec (52)

Narodenie: 17. 01. 1817, Pitelová

Úmrtie: 10. 10. 1869, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Katarína Novodomcová, rod. Kohútová (52)

Narodenie: 13. 11. 1824, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1877, Pitelová 45 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Novodomec (42)

Narodenie: 1790

Úmrtie: 09. 04. 1832, Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Šimunová

Narodenie: 12. 08. 1794, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 05. 11. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1855, Pitelová 45 (Vodnatieľka)

Katarína Kohútová, rod. Kubíková (44)

Narodenie: 02. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 25. 11. 1846, Pitelová (Zvracanie krvi)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.