Rodokmeň obce Pitelová

Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková (56)

Narodenie
16. 04. 1874, Pitelová 14
Úmrtie
04. 02. 1931

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Stračina

Dátum sobáša: 25. 11. 1891

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Stračina (75)

Narodenie: 03. 05. 1893, Pitelová 36

Úmrtie: 24. 05. 1968

Mária Páchniková, rod. Stračinová (79)

Narodenie: 15. 09. 1895, Pitelová 36

Úmrtie: 19. 03. 1975

Anna Stračinová

Narodenie: 05. 06. 1898, Pitelová 36

Úmrtie: zomrela

Paulína Stračinová (3 dni)

Narodenie: 10. 10. 1900, Pitelová

Úmrtie: 13. 10. 1900, Pitelová (Slabosť)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak

Narodenie: 10. 07. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páločná, rod. Sklenková (41)

Narodenie: 15. 11. 1843, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 1885, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Michal Sklenka

Narodenie: 02. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková Piatriková, rod. Kohútová (42)

Narodenie: 26. 12. 1808, Pitelová

Úmrtie: 20. 04. 1851, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.