Rodokmeň obce Pitelová

Anna Minková, rod. Čabáková

Narodenie
01. 01. 1855, Jastrabá 10
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Minka alias Kováč

Dátum sobáša: 27. 01. 1873

Vek ženícha: 31

Vek nevesty: 18

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (82)

Narodenie: 29. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1892, Jastrabá 10 (Starobné zoslabnutie)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová (61)

Narodenie: 19. 11. 1813, Jastrabá

Úmrtie: 08. 11. 1875, Jastrabá 10 (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.