Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Páchniková, rod. Piatriková alias Kollárová (34)

Narodenie
07. 02. 1843, Pitelová
Úmrtie
08. 03. 1877, Pitelová 12 (Tuberkulóza)
Pohreb
10. 03. 1877, Pitelová

Manželstvá (1)

František Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 05. 05. 1862

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 19

Deti (4)

Jozef Páchnik alias Mališ (38)

Narodenie: 15. 06. 1864, Pitelová 12

Úmrtie: 25. 11. 1902, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Páchniková alias Mališová (3)

Narodenie: 20. 03. 1869, Pitelová 12

Úmrtie: 20. 01. 1873, Pitelová 12 (Tuberkulóza)

Katarína Hudecová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 19. 11. 1871, Pitelová 12

Úmrtie: zomrela

Michal Páchnik alias Mališ (1)

Narodenie: 25. 08. 1875, Pitelová 12

Úmrtie: 05. 04. 1877, Pitelová 12 (Podvýživa)

Rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Páchniková (43)

Narodenie: 08. 12. 1817, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1861, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (50)

Narodenie: 21. 07. 1759, Pitelová

Úmrtie: 04. 08. 1809, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Ďurianová (52)

Narodenie: 18. 11. 1762, Jastrabá

Úmrtie: 02. 11. 1815, Pitelová

Štefan Páchnik alias Mališ (52)

Narodenie: 27. 10. 1779, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1832, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Švecová (28)

Narodenie: 01. 06. 1792, Pitelová

Úmrtie: 24. 12. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.