Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Radolfi (58)

Narodenie
20. 01. 1802, Pitelová
Úmrtie
16. 12. 1860, Lovčica 12 (Zápal pľúc)
Pohreb
18. 12. 1860, Trubín
Zamestnanie
kováč v Pitelovej a Lovčici

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Radolfiová, rod. Podhorová

Dátum sobáša: 15. 11. 1824

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 18

Alžbeta Radolfiová Rozenbergová, rod. Záhorcová

Dátum sobáša: 11. 11. 1844

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 23

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková, rod. Radolfiová (61)

Narodenie: 18. 03. 1826, Pitelová

Úmrtie: 05. 01. 1888, Pitelová 11 (Zvracanie krvi a následné zadusenie)

Anton Radolfi

Narodenie: 12. 01. 1830, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Adolf Radolfi (1)

Narodenie: 20. 04. 1832, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

Karolína Námešná, rod. Radolfiová (66)

Narodenie: 06. 02. 1835, Pitelová

Úmrtie: 29. 03. 1901, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Jozef Radolfi

Narodenie: 22. 05. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Laurinec Radolfi (59)

Narodenie: 1760

Úmrtie: 10. 01. 1819, Pitelová

Helena Radolfiová, rod. Piatriková (58)

Narodenie: 06. 01. 1776, Pitelová

Úmrtie: 11. 12. 1834, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Piatrik (49)

Narodenie: 1742, Pitelová

Úmrtie: 28. 09. 1791, Pitelová

Alžbeta Piatriková, rod. Pivovarčiová (55)

Narodenie: 1740

Úmrtie: 23. 01. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.