Rodokmeň obce Pitelová

Mária Podhorová, rod. Záhorcová (29)

Narodenie
18. 06. 1807, Pitelová
Úmrtie
01. 06. 1837, Pitelová
Pohreb
03. 06. 1837

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Podhora

Dátum sobáša: 15. 11. 1824

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 17

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alexander Podhora (6)

Narodenie: 18. 02. 1829, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1835, Pitelová

Karolína Podhorová

Narodenie: 19. 07. 1833, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Záhorec

Narodenie: 11. 05. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Záhorcová, rod. Žbirková (42)

Narodenie: 05. 08. 1777, Ladno

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Záhorec (35)

Narodenie: 1743, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1778, Pitelová

Anna Záhorcová, rod. Ďuricová (62)

Narodenie: 1743, Stará Kremnička

Úmrtie: 22. 04. 1805, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.