Rodokmeň obce Pitelová

Mária Podhorová, rod. Baranová (42)

Narodenie
16. 03. 1853, Pitelová 19
Úmrtie
08. 05. 1895, Pitelová 31 (Tuberkulóza)
Pohreb
10. 05. 1895, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Podhora

Dátum sobáša: 18. 11. 1872

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 19

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Slivková, rod. Podhorová

Narodenie: 21. 06. 1875, Pitelová 31

Úmrtie: zomrela

Katarína Podhorová (4)

Narodenie: 02. 11. 1878, Pitelová 31

Úmrtie: 15. 01. 1883, Pitelová 31 (Záškrt)

Juraj Podhora (3)

Narodenie: 06. 11. 1881, Pitelová 31

Úmrtie: 18. 06. 1885, Pitelová 31 (Spadol do studne a utopil sa)

Ján Podhora

Narodenie: 16. 06. 1885, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Anna Podhorová (11 mes.)

Narodenie: 11. 07. 1888, Pitelová 31

Úmrtie: 03. 07. 1889, Pitelová 31 (Priesť (slabosť, bledosť))

Mária Podhorová (6 mes.)

Narodenie: 04. 09. 1893, Pitelová 31

Úmrtie: 04. 03. 1894, Pitelová 31 (Podvýživa)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Baran (32)

Narodenie: 23. 06. 1826, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1858, Pitelová 14 (Kožné ochorenie)

Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková (58)

Narodenie: 22. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 25. 06. 1885, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.