Rodokmeň obce Pitelová

Mária Podhorová, rod. Vozárová (45)

Narodenie
28. 05. 1813, Jastrabá
Úmrtie
01. 10. 1858, Pitelová 31 (Vodnatieľka)
Pohreb
04. 10. 1858, Pitelová

Manželstvá (1)

Juraj Podhora

Dátum sobáša: 18. 11. 1833

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Deti (3)

Anna Podhorová (2 mes.)

Narodenie: 03. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Rozália Podhorová (7 mes.)

Narodenie: 21. 06. 1844, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1845, Pitelová

Juraj Podhora (55)

Narodenie: 06. 11. 1847, Pitelová

Úmrtie: 19. 03. 1903, Pitelová (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.