Rodokmeň obce Pitelová

Anna Podhorová (2 mes.)

Narodenie
03. 11. 1842, Pitelová
Úmrtie
16. 01. 1843, Pitelová (Kašeľ)
Pohreb
18. 01. 1843, Pitelová

Rodičia

Juraj Podhora (52)

Narodenie: 18. 02. 1814, Pitelová

Úmrtie: 20. 05. 1866, Pitelová 4 (Brušný týfus)

Mária Podhorová, rod. Vozárová (45)

Narodenie: 28. 05. 1813, Jastrabá

Úmrtie: 01. 10. 1858, Pitelová 31 (Vodnatieľka)

Starí rodičia

Štefan Podhora (52)

Narodenie: 1776

Úmrtie: 24. 02. 1828, Pitelová

Helena Podhorová (57)

Narodenie: 1773

Úmrtie: 06. 11. 1830, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.