Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Podhorová, rod. Marková (79)

Narodenie
22. 10. 1890, Pitelová 35
Úmrtie
31. 07. 1970

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Podhora

Dátum sobáša: 08. 02. 1909

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 18

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Podhora (69)

Narodenie: 25. 01. 1914, Pitelová

Úmrtie: 1984

Jozef Podhora (78)

Narodenie: 16. 12. 1920

Úmrtie: 19. 04. 1999

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Marko

Narodenie: 22. 09. 1866, Pitelová 22

Úmrtie: zomrel

Zuzana Marková, rod. Mikulová

Narodenie: 28. 01. 1873, Dúbrava 13

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Hudecová Marková, rod. Mališová (54)

Narodenie: 07. 01. 1831, Stará Kremnička

Úmrtie: 25. 05. 1885, Pitelová 35 (Zápal pľúc)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.