Rodokmeň obce Pitelová

Ján Nemec alias Mikuš (71)

Narodenie
02. 06. 1865, Pitelová 8
Úmrtie
07. 11. 1936
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Nemcová alias Mikušová (2)

Narodenie: 13. 07. 1891, Pitelová 38

Úmrtie: 27. 02. 1894, Pitelová 8 (Záškrt)

Martin Nemec alias Mikuš

Narodenie: 11. 11. 1893, Pitelová 8

Úmrtie: zomrel

Ján Nemec alias Mikuš

Narodenie: 21. 01. 1896, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Rozália Nemcová alias Mikušová

Narodenie: 28. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Nemec alias Mikuš (72)

Narodenie: 21. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: 23. 07. 1974

Štefan Nemec alias Mikuš

Narodenie: 05. 09. 1911, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Emil Nemec alias Mikuš

Narodenie: 04. 06. 1914

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Nemec alias Mikuš (52)

Narodenie: 06. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1887, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková (58)

Narodenie: 22. 03. 1827, Pitelová

Úmrtie: 25. 06. 1885, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Nemec, rod. Mikuš (51)

Narodenie: 1803, Dolná Trnávka

Úmrtie: 30. 03. 1854, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Katarína Nemcová alias Mikušová (42)

Narodenie: 17. 03. 1801, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.