Rodokmeň obce Pitelová

Mária Nemcová, rod. Čabáková

Narodenie
22. 10. 1870, Pitelová 38
Úmrtie
zomrela
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Nemec alias Mikuš

Dátum sobáša: 20. 11. 1889

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 19

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Paulína Nemcová alias Mikušová (2)

Narodenie: 13. 07. 1891, Pitelová 38

Úmrtie: 27. 02. 1894, Pitelová 8 (Záškrt)

Martin Nemec alias Mikuš

Narodenie: 11. 11. 1893, Pitelová 8

Úmrtie: zomrel

Ján Nemec alias Mikuš

Narodenie: 21. 01. 1896, Pitelová 31

Úmrtie: zomrel

Rozália Nemcová alias Mikušová

Narodenie: 28. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Vincent Nemec alias Mikuš (72)

Narodenie: 21. 09. 1901, Pitelová

Úmrtie: 23. 07. 1974

Štefan Nemec alias Mikuš

Narodenie: 05. 09. 1911, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Emil Nemec alias Mikuš

Narodenie: 04. 06. 1914

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová (48)

Narodenie: 08. 07. 1834, Trnavá Hora

Úmrtie: 16. 01. 1883, Pitelová 38 (Astma, vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.