Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Kubíková, rod. Nemcová alias Mikušová (33)

Narodenie
27. 12. 1832, Pitelová
Úmrtie
27. 01. 1866, Pitelová 32 (Pri pôrode)
Pohreb
29. 01. 1866, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kubík

Dátum sobáša: 22. 06. 1857

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 24

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík (9 dní)

Narodenie: 20. 11. 1857, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 11. 1857, Pitelová 32 (Slabosť)

Katarína Kubíková (9 dní)

Narodenie: 20. 11. 1857, Pitelová 32

Úmrtie: 29. 11. 1857, Pitelová 32 (Slabosť)

Eva Kubíková (1 deň)

Narodenie: 13. 03. 1862, Pitelová 32

Úmrtie: 13. 03. 1862, Pitelová 32 (Ťažký pôrod)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Nemec, rod. Mikuš (51)

Narodenie: 1803, Dolná Trnávka

Úmrtie: 30. 03. 1854, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Katarína Nemcová alias Mikušová (42)

Narodenie: 17. 03. 1801, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1843, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Nemec (67)

Narodenie: 08. 11. 1763, Pitelová

Úmrtie: 07. 07. 1831, Pitelová

Katarína Nemcová, rod. Forgáčová (54)

Narodenie: 31. 01. 1766, Trnavá Hora

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.