Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kršňa (67)

Narodenie
1831, Kláštor pod Znievom
Úmrtie
24. 04. 1898, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Apolónia Kršňová, rod. Nemcová alias Mikušová

Dátum sobáša: 24. 02. 1851

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 21

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Dátum sobáša: 27. 05. 1872

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 24

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Štefanková, rod. Kršňová (22)

Narodenie: 25. 08. 1853, Lutila 6

Úmrtie: 15. 08. 1876, Pitelová 8 (Búšenie srdca)

Ján Kršňa

Narodenie: 04. 04. 1859, Lovčica 17

Úmrtie: zomrel

Mária Kršňová (7)

Narodenie: 23. 08. 1873, Pitelová 7

Úmrtie: 22. 12. 1880, Pitelová 48 (Kiahne, nádor)

Anna Sklenková, rod. Kršňová

Narodenie: 17. 07. 1877, Pitelová 8

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.