Rodokmeň obce Pitelová

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie
1791, Ihráč
Úmrtie
10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)
Pohreb
12. 03. 1847, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková

Dátum sobáša: 29. 01. 1809

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 13

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová

Dátum sobáša: 29. 01. 1838

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 34

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková (13 dní)

Narodenie: 21. 01. 1813, Pitelová

Úmrtie: 03. 02. 1813, Pitelová

Anna Piatriková, rod. Kubíková (24)

Narodenie: 1816, Pitelová

Úmrtie: 31. 03. 1840, Pitelová

Mária Páchniková Sklenková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 13. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: 21. 04. 1862, Pitelová 9 (Následky pôrodu)

Martin Kubík (47)

Narodenie: 11. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1867, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Michal Kubík (47)

Narodenie: 21. 09. 1823, Pitelová

Úmrtie: 18. 02. 1871, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Alžbeta Novodomcová Krajčíková, rod. Kubíková (45)

Narodenie: 21. 01. 1827, Pitelová

Úmrtie: 04. 05. 1872, Pitelová 31 (Vodnatieľka)

Konštantín Kubík (3)

Narodenie: 13. 05. 1830, Pitelová

Úmrtie: 13. 02. 1834, Pitelová (Kiahne)

Gašpar Kubík (29 dní)

Narodenie: 06. 01. 1840, Pitelová

Úmrtie: 04. 02. 1840, Pitelová

František Kubík

Narodenie: 08. 10. 1841, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.