Rodokmeň obce Pitelová

Vendelín Hábela

Narodenie
19. 10. 1840, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Hábelová, rod. Kyselová

Dátum sobáša: 29. 05. 1865

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 20

Mária Kubíková Hábelová, rod. Páchniková alias Mališová

Dátum sobáša: 04. 11. 1873

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 38

Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová

Dátum sobáša: 24. 04. 1882

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 39

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Tomáš Hábela

Narodenie: 16. 12. 1865, Bartošova Lehôtka 20

Úmrtie: zomrel

Ján Hábela (16)

Narodenie: 23. 10. 1874, Bartošova Lehôtka 20

Úmrtie: 29. 04. 1891, Pitelová 45 (Osýpky a zápal pľúc)

Vendelín Hábela (2 mes.)

Narodenie: 25. 05. 1883, Pitelová 4

Úmrtie: 29. 07. 1883, Pitelová 4 (Kožné ochorenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.