Rodokmeň obce Pitelová

Matej Kubík

Narodenie
25. 02. 1846, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková, rod. Astlová

Dátum sobáša: 23. 11. 1868

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 23

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kubíková (25 dní)

Narodenie: 13. 08. 1873, Pitelová 32

Úmrtie: 07. 09. 1873, Pitelová 32 (Podvýživa)

Alžbeta Kubíková (58)

Narodenie: 16. 11. 1876, Pitelová 32

Úmrtie: 03. 06. 1935

Viktória Piatriková, rod. Kubíková (50)

Narodenie: 10. 05. 1880, Pitelová 32

Úmrtie: 17. 04. 1931

Martin Kubík

Narodenie: 11. 10. 1883, Pitelová 32

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kubík (47)

Narodenie: 11. 10. 1819, Pitelová

Úmrtie: 24. 06. 1867, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Alžbeta Kubíková, rod. Novodomcová (51)

Narodenie: 26. 05. 1822, Pitelová

Úmrtie: 26. 05. 1873, Pitelová 32 (Tuberkulóza)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík, rod. Hric/Kováčik (56)

Narodenie: 1791, Ihráč

Úmrtie: 10. 03. 1847, Pitelová (Horúčka)

Anna Kubíková (42)

Narodenie: 26. 07. 1795, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1837, Pitelová

Ondrej Novodomec (42)

Narodenie: 1790

Úmrtie: 09. 04. 1832, Pitelová

Mária Novodomcová, rod. Šimunová

Narodenie: 12. 08. 1794, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.