Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alžbeta Čabáková, rod. Valková zomrela
Jozef Čabák zomrel
Mária Čabáková, rod. Neštinová zomrela
Pavol Čabák zomrel
Helena Čabáková, rod. Paloje zomrela
Martin Čabák 1716 24. 01. 1766
Alžbeta Čabáková 1721 26. 02. 1785
Juraj Čabák 1727 06. 03. 1778
Michal Čabák 1734 08. 01. 1809
Alžbeta Filusová, rod. Čabáková 08. 10. 1744 zomrela
Juraj Čabák 03. 03. 1747 zomrel
Mária Čabáková 19. 12. 1749 zomrela
Helena Kaňová, rod. Čabáková 25. 04. 1750 zomrela
Dorota Čabáková, rod. Štefanková 08. 01. 1751 26. 11. 1804
Alžbeta Čabáková, rod. Pastorková 03. 11. 1751 05. 03. 1788
Anna Čabáková 28. 06. 1752 zomrela
Dorota Beňová, rod. Čabáková 24. 12. 1752 zomrela
Ján Čabák 08. 06. 1755 09. 02. 1810
Jakub Čabák 01. 07. 1757 zomrel
Helena Čabáková 19. 04. 1758 zomrela
Anna Čabáková 02. 03. 1760 zomrela
Mária Čabáková, rod. Gašparíková 1761 zomrela
Katarína Čabáková 13. 02. 1761 zomrela
Alžbeta Čabáková, rod. Kaňová 13. 05. 1763 28. 12. 1793
Alžbeta Čabáková 26. 08. 1763 zomrela
Dorota Gašparíková, rod. Čabáková 21. 02. 1765 zomrela
Mária Čabáková 04. 09. 1765 zomrela
Jozef Čabák 10. 02. 1766 zomrel
Helena Čabáková 16. 02. 1767 zomrela
Alžbeta Čabáková 16. 10. 1767 zomrela
Jozef Čabák 06. 03. 1768 zomrel
Mária Čabáková, rod. Tacmanová 21. 03. 1768 20. 10. 1807
Mária Čabáková 19. 05. 1768 zomrela
Štefan Čabák 01. 09. 1769 zomrel
Alžbeta Čabáková 23. 10. 1770 28. 07. 1778
Anna Majerová, rod. Čabáková 27. 07. 1773 zomrela
Helena Čabáková 12. 04. 1774 zomrela
Matej Čabák 17. 02. 1776 zomrel
Pavol Čabák 14. 01. 1777 zomrel
Alžbeta Čabáková 26. 10. 1778 26. 10. 1778
Ondrej Čabák 14. 11. 1779 05. 01. 1782
Mária Čabáková 10. 01. 1780 18. 09. 1817
Mária Podhorová Piatriková, rod. Čabáková 28. 12. 1780 zomrela
Helena Čabáková 13. 04. 1781 29. 06. 1783
Mária Čabáková 29. 09. 1782 zomrela
Martin Čabák 08. 11. 1782 zomrel
Štefan Čabák 04. 07. 1784 13. 12. 1850
Ondrej Čabák 15. 10. 1784 zomrel
Anna Čabáková, rod. Ďurianová 20. 01. 1785 27. 01. 1831
Anna Čabáková 25. 01. 1786 zomrela
Juraj Čabák 02. 04. 1786 zomrel
Ján Čabák 03. 05. 1787 31. 01. 1860
Ján Čabák 25. 10. 1787 zomrel
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 06. 12. 1790 30. 04. 1851
Ján Čabák 26. 04. 1792 zomrel
Michal Čabák 25. 08. 1793 06. 01. 1794
Anna Beličková, rod. Čabáková 28. 06. 1794 07. 03. 1845
Štefan Čabák 06. 08. 1795 zomrel
Anna Čabáková, rod. Sklenková 1796 13. 12. 1836
Alžbeta Čabáková, rod. Zverková 03. 11. 1799 11. 03. 1834
Mária Čabáková, rod. Kubíková 20. 01. 1803 17. 05. 1840
Mária Čabáková, rod. Trokšiarová alias Paukoje 13. 01. 1806 10. 03. 1842
Alžbeta Čabáková 20. 10. 1808 19. 04. 1809
Ján Čabák 22. 01. 1810 23. 10. 1858
Štefan Čabák 29. 01. 1810 30. 12. 1892
Martin Čabák 26. 10. 1812 17. 01. 1815
Mária Čabáková 30. 11. 1812 20. 06. 1864
Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová 19. 11. 1813 08. 11. 1875
Anna Pobežková, rod. Čabáková 08. 04. 1815 21. 09. 1873
Anna Čabáková 22. 11. 1816 zomrela
Mária Kubíková Sklenková, rod. Čabáková 03. 09. 1818 20. 09. 1859
Anna Dovičiarová, rod. Čabáková 25. 01. 1819 29. 01. 1864
Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková 02. 03. 1821 04. 12. 1880
Alžbeta Čabáková 22. 07. 1821 31. 01. 1823
Martin Čabák 03. 10. 1823 26. 11. 1896
Helena Baranová, rod. Čabáková 26. 12. 1823 22. 05. 1882
Mária Čabáková, rod. Sklenková 11. 04. 1826 19. 03. 1869
Alžbeta Čabáková 13. 04. 1827 02. 06. 1878
Ján Čabák 24. 05. 1827 18. 09. 1846
Agnesa Čabáková, rod. Ceizelová alias Beňová 28. 01. 1828 28. 10. 1891
Magdaléna Čabáková 02. 07. 1829 20. 01. 1890
Gašpar Čabák 05. 01. 1830 06. 08. 1882
Apolónia Mozolová, rod. Čabáková 06. 02. 1832 zomrela
Veronika Čabáková 09. 04. 1832 09. 03. 1834
Mária Kollárová, rod. Čabáková 29. 10. 1832 20. 01. 1878
Pavol Čabák 27. 01. 1834 16. 03. 1846
Zuzana Čabáková, rod. Forgáčová alias Ciglanová 08. 07. 1834 16. 01. 1883
Laurinec Čabák 03. 08. 1834 09. 03. 1840
Terézia Čabáková 06. 10. 1834 zomrela
Karolína Čabáková 24. 02. 1837 24. 11. 1904
Rozália Čabáková 20. 07. 1837 03. 09. 1837
Katarína Čabáková 14. 05. 1839 zomrela
Alžbeta Čabáková 12. 09. 1839 09. 03. 1841
Rozália Čabáková 06. 11. 1839 zomrela
Matej Čabák 30. 01. 1842 01. 05. 1842
Ján Čabák 17. 06. 1842 zomrel
Juliana Mališová, rod. Čabáková 12. 02. 1846 25. 01. 1896
Katarína Kršňová, rod. Čabáková 20. 09. 1847 zomrela
Michal Čabák 17. 09. 1849 06. 03. 1853
Anna Čabáková 19. 09. 1850 zomrela
Martin Čabák 11. 10. 1850 10. 01. 1870
Martin Čabák 09. 01. 1852 zomrel
Anna Čabáková 13. 02. 1852 08. 02. 1853
Anna Čabáková, rod. Niklová 19. 07. 1853 zomrela
Jozef Čabák 27. 02. 1854 20. 06. 1931
Michal Čabák 13. 06. 1854 21. 08. 1931
Anna Minková, rod. Čabáková 01. 01. 1855 zomrela
Ján Čabák 14. 05. 1856 28. 07. 1931
Ján Čabák 25. 05. 1857 08. 01. 1903
Jozef Čabák 11. 02. 1858 zomrel
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 04. 09. 1858 zomrela
Antónia Čabáková, rod. Medvecká 12. 06. 1859 04. 03. 1934
Štefan Čabák 11. 08. 1859 zomrel
Katarína Čabáková, rod. Urgelová 22. 03. 1860 zomrela
Štefan Čabák 10. 09. 1860 01. 12. 1865
Anna Čabáková, rod. Sklenková alias Malachová 20. 09. 1860 zomrela
Katarína Čabáková, rod. Sklenková 19. 07. 1861 17. 03. 1947
Anna Čabáková 04. 11. 1862 zomrela
Rozália Kollárová, rod. Čabáková 17. 11. 1863 zomrela
František Čabák 25. 10. 1864 21. 12. 1872
Mária Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 02. 11. 1864 zomrela
Mária Čabáková 27. 02. 1867 01. 01. 1869
Pavol Čabák 12. 03. 1869 12. 03. 1869
Anna Čabáková 15. 01. 1870 zomrela
Mária Nemcová, rod. Čabáková 22. 10. 1870 zomrela
Rozália Čabáková 19. 05. 1873 03. 07. 1873
Štefan Čabák 18. 05. 1875 zomrel
Michal Čabák 27. 11. 1875 07. 12. 1875
Jozef Čabák 29. 12. 1876 25. 03. 1877
Mária Čabáková 04. 06. 1877 31. 08. 1877
Martin Čabák 12. 11. 1878 27. 07. 1879
Mária Čabáková 08. 01. 1879 24. 02. 1879
Peter Pavol Čabák 24. 06. 1880 28. 10. 1915
Paulína Kapustová, rod. Čabáková 21. 08. 1880 01. 05. 1900
Ján Čabák 28. 12. 1881 16. 03. 1900
Mária Minková, rod. Čabáková 01. 01. 1882 07. 07. 1968
Rozália Čabáková 15. 08. 1882 zomrela
Antónia Čabáková, rod. Piatriková alias Mališová 27. 04. 1883 zomrela
Antónia Čabáková 14. 08. 1883 04. 03. 1884
Ján Čabák 27. 12. 1883 zomrel
Michal Čabák 10. 03. 1884 15. 03. 1884
Ignác Čabák 30. 07. 1885 01. 04. 1900
Mária Hudecová, rod. Čabáková 01. 08. 1885 1970
Mária Baranová, rod. Čabáková 01. 12. 1885 zomrela
Jozef Čabák 23. 12. 1885 17. 11. 1914
Anna Čabáková 01. 02. 1887 18. 02. 1887
Michal Čabák 07. 12. 1887 16. 01. 1955
Anna Čabáková 26. 07. 1888 zomrela
Anna Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 19. 09. 1888 19. 05. 1930
Mária Piatriková, rod. Čabáková 06. 10. 1888 01. 05. 1926
Františka Čabáková, rod. Štefanková 09. 03. 1889 09. 09. 1945
Anna Čabáková 28. 08. 1889 15. 11. 1894
Anna Čabáková, rod. Trokšiarová 29. 04. 1890 zomrela
Rozália Čabáková 15. 05. 1890 05. 04. 1900
Štefan Čabák 23. 08. 1890 zomrel
Michal Čabák 28. 09. 1890 08. 07. 1915
Štefan Čabák 28. 07. 1892 08. 10. 1916
Martin Čabák 09. 09. 1893 zomrel
Anna Čabáková 03. 12. 1893 zomrela
Cecília Čabáková 03. 12. 1893 zomrela
Helena Čabáková 28. 05. 1894 18. 04. 1895
Karolína Čabáková 12. 01. 1895 29. 03. 1895
Antónia Čabáková 22. 03. 1895 04. 04. 1900
Čabáková 23. 10. 1895 23. 10. 1895
Veronika Čabáková 01. 03. 1896 25. 07. 1896
Veronika Matoušeková, rod. Čabáková 06. 03. 1897 20. 08. 1934
Karolína Čabáková 14. 04. 1897 04. 01. 1900
Veronika Čabáková, rod. Mališová alias Kuricová 27. 07. 1897 12. 01. 1952
Jozef Čabák 18. 09. 1897 06. 03. 1978
Pavol Čabák 24. 06. 1898 25. 04. 1901
Veronika Čabáková, rod. Beňová alias Malachová 29. 06. 1898 zomrela
Anton Čabák 08. 08. 1898 15. 05. 1900
Helena Páchniková, rod. Čabáková 03. 07. 1899 01. 03. 1984
Emil Čabák 08. 06. 1901 zomrel
Anastázia Čabáková 04. 10. 1901 zomrela
Mária Čabáková, rod. Sklenková 30. 10. 1902 zomrela
Rozália Hudecová, rod. Čabáková 30. 04. 1909 zomrela
Ján Čabák 23. 10. 1910 03. 07. 1979
Ján Čabák 20. 11. 1910 08. 10. 1986
Michal Čabák 04. 11. 1912 zomrel
Gizela Čabáková 08. 02. 1913 zomrela
Terézia Čabáková 18. 03. 1913 1982
Anna Čabáková, rod. Páločná 03. 05. 1913 zomrela
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 19. 05. 1913 07. 06. 1964
Mária Čabáková, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 03. 07. 1913 11. 01. 1978
Anton Čabák 22. 07. 1913 1999
Štefan Čabák 22. 02. 1914 10. 03. 1990
Mária Čabáková 30. 07. 1914 18. 05. 1994
Jozef Čabák 06. 03. 1917 zomrel
Pavol Čabák 05. 01. 1920 11. 02. 2004
Emília Ovšonková, rod. Čabáková 26. 01. 1920 15. 03. 2007
Magdaléna Čabáková, rod. Peťková 26. 09. 1923 10. 02. 2000
Emília Mališová, rod. Čabáková 23. 05. 1924 28. 08. 1974
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec