Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Ján Ďurka alias Nemec 1786 29. 04. 1831
Juraj Ďurka alias Nemec 02. 12. 1818 16. 04. 1846
Ján Ďurka alias Nemec 06. 04. 1826 11. 11. 1881
Tomáš Ďurka 09. 12. 1828 26. 11. 1892
Gabriel Ďurka alias Nemec 24. 11. 1844 zomrel
Imrich Ďurka alias Nemec 05. 11. 1846 02. 02. 1847
Ján Ďurka alias Nemec 14. 09. 1848 08. 12. 1893
Jozef Ďurka alias Nemec 03. 07. 1855 25. 06. 1864
Štefan Ďurka alias Nemec 10. 11. 1860 24. 03. 1864
Michal Ďurka alias Nemec 15. 12. 1863 24. 03. 1864
Michal Ďurka alias Nemec 23. 08. 1865 27. 12. 1868
Jozef Ďurka alias Nemec 19. 02. 1868 03. 02. 1869
Juraj Ďurka alias Nemec 30. 12. 1869 03. 01. 1870
Juraj Ďurka alias Nemec 04. 04. 1871 10. 06. 1878
Pavol Ďurka alias Nemec 17. 01. 1876 07. 01. 1879
Ľudovít Ďurka alias Nemec 31. 10. 1878 06. 09. 1880
Ján Ďurka alias Nemec 18. 02. 1886 08. 12. 1888
Štefan Ďurka alias Nemec 21. 02. 1893 07. 04. 1894
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec