Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Minková, rod. Ďurková 08. 07. 1767 03. 04. 1814
Veronika Mališová, rod. Ďurková 1784 21. 07. 1816
Helena Ďurková, rod. Nemcová 02. 01. 1795 zomrela
Mária Piatriková, rod. Ďurková alias Nemcová 1815 13. 12. 1847
Katarína Ďurková, rod. Baranová 14. 10. 1819 27. 03. 1864
Anna Páchniková Kubíková, rod. Ďurková alias Nemcová 03. 02. 1821 21. 08. 1883
Helena Ďurková alias Nemcová 27. 08. 1823 06. 11. 1825
Mária Ďurková, rod. Ďuroje 28. 08. 1824 07. 11. 1877
Katarína Ďurková, rod. Skrovná 25. 06. 1825 13. 01. 1864
Rozália Kapustová, rod. Ďurková alias Nemcová 18. 04. 1842 11. 11. 1878
Karolína Ďurková Marková, rod. Malachová alias Štefanková 26. 12. 1842 28. 11. 1884
Anna Ďurková alias Nemcová 14. 08. 1852 zomrela
Anna Ďurková, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 11. 09. 1853 16. 04. 1880
Mária Kollárová, rod. Ďurková alias Nemcová 05. 02. 1858 22. 05. 1899
Agnesa Ďurková Minková, rod. Baranová 30. 06. 1858 zomrela
Rozália Ďurková alias Nemcová 16. 07. 1873 04. 12. 1879
Rozália Ďurková alias Nemcová 02. 09. 1875 08. 02. 1876
Katarína Ďurková alias Nemcová 15. 09. 1881 23. 02. 1885
Anna Ďurková alias Nemcová 15. 03. 1889 04. 12. 1894
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec