Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková 01. 04. 1826 zomrela
Veronika Hudecová, rod. Šimunová 15. 12. 1793 17. 03. 1856
Ondrej Karkuš alias Šimun 26. 11. 1794 zomrel
Pavol Mališ, rod. Šimun 11. 01. 1753 zomrel
Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová 28. 06. 1820 29. 03. 1844
Mária Mališová, rod. Šimunová 18. 06. 1767 zomrela
Mária Novodomcová, rod. Šimunová 12. 08. 1794 zomrela
Katarína Páchniková, rod. Šimunová 1830 12. 02. 1862
Mária Piatriková, rod. Šimunová 1738 27. 02. 1766
Alojz Šimun alias Karkuš/Škriniar 31. 05. 1837 19. 07. 1837
Ignác Šimun alias Karkuš/Škriniar 02. 09. 1792 04. 02. 1856
Imrich Šimun 01. 11. 1833 10. 03. 1868
Ján Šimun alias Kaňa 06. 06. 1759 1811
Ján Šimun 1807 zomrel
Ján Šimun alias Kubík 31. 12. 1821 zomrel
Ján Šimun alias Mališ 07. 01. 1823 zomrel
Ján Šimun 27. 02. 1864 29. 07. 1864
Jozef Šimun alias Mališ 1779 25. 12. 1831
Jozef Šimun alias Mališ 09. 06. 1801 04. 12. 1830
Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar 25. 02. 1825 14. 07. 1864
Jozef Šimun 27. 02. 1856 zomrel
Jozef Šimun alias Karkuš/Škriniar 29. 07. 1862 24. 03. 1864
Juraj Šimun alias Karkuš/Škriniar 03. 03. 1841 24. 11. 1843
Karol Šimun alias Mališ 27. 10. 1834 25. 12. 1836
Karol Šimun alias Poljak 29. 06. 1862 zomrel
Leopold Šimun 05. 09. 1830 zomrel
Ľudovít Šimun alias Karkuš/Škriniar 27. 08. 1843 12. 03. 1853
Martin Šimun alias Mališ 13. 10. 1812 19. 06. 1836
Michal Šimun alias Mališ 03. 09. 1817 zomrel
Michal Šimun alias Kubík 27. 08. 1825 zomrel
Michal Šimun 11. 08. 1860 zomrel
Michal Šimun alias Poljak 12. 10. 1860 22. 06. 1862
Ondrej Šimun alias Mališ 23. 11. 1811 zomrel
Pavol Šimun 08. 01. 1868 01. 02. 1869
Štefan Šimun alias Kaňa 27. 07. 1787 zomrel
Štefan Šimun alias Kaňa 28. 08. 1803 zomrel
Štefan Šimun alias Poljak 29. 10. 1824 27. 03. 1825
Tomáš Šimun alias Mališ 02. 11. 1803 zomrel
Tomáš Šimun 14. 12. 1830 11. 08. 1853
Tomáš Šimun alias Poljak 15. 01. 1845 02. 02. 1847
Tomáš Šimun alias Poljak 02. 12. 1858 13. 03. 1865
Ján Šimun/Kaňa alias Kubík 03. 02. 1796 zomrel
Michal Šimun/Kaňa alias Poljak 18. 09. 1800 23. 10. 1860
Agnesa Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 03. 06. 1838 zomrela
Alžbeta Šimunová, rod. Piatriková 28. 05. 1807 zomrela
Alžbeta Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 20. 11. 1823 zomrela
Anna Šimunová zomrela
Anna Šimunová, rod. Gašparíková 1804 14. 03. 1849
Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 09. 03. 1826 14. 01. 1852
Anna Šimunová, rod. Novodomcová 18. 02. 1832 23. 03. 1882
Anna Šimunová alias Poljaková 12. 12. 1848 zomrela
Anna Šimunová alias Poljaková 28. 08. 1853 29. 08. 1853
Anna Šimunová alias Poljaková 16. 10. 1854 zomrela
Anna Šimunová 01. 10. 1865 zomrela
Barbora Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 04. 12. 1832 zomrela
Helena Šimunová, rod. Kubíková 01. 04. 1798 11. 03. 1870
Helena Šimunová, rod. Gregušová alias Michalkoje 20. 04. 1798 07. 12. 1834
Helena Šimunová, rod. Novodomcová 09. 05. 1811 zomrela
Helena Šimunová alias Mališová 02. 02. 1815 zomrela
Helena Šimunová alias Poljaková 05. 05. 1832 zomrela
Juliana Šimunová alias Poljaková 19. 06. 1829 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Sklenková 1814 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Vitalajová 09. 12. 1822 zomrela
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 25. 11. 1826 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová 05. 11. 1827 19. 05. 1864
Katarína Šimunová 23. 09. 1836 zomrela
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 10. 01. 1848 01. 02. 1848
Mária Šimunová, rod. Kaňová 07. 08. 1766 zomrela
Mária Šimunová 1782 11. 04. 1828
Mária Šimunová alias Kaňová 29. 06. 1792 zomrela
Mária Šimunová, rod. Dubovanová 13. 07. 1809 08. 02. 1848
Mária Šimunová alias Mališová 19. 08. 1809 18. 10. 1829
Mária Šimunová alias Kubíková 03. 09. 1820 20. 09. 1820
Mária Šimunová alias Poljaková 29. 09. 1857 01. 09. 1859
Rozália Šimunová 12. 03. 1838 22. 04. 1850
Zuzana Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 22. 10. 1834 zomrela
Eleonóra Šimunová Baranová, rod. Piatriková 16. 02. 1835 06. 06. 1872
Alžbeta Šimunová Rošková 1736 08. 02. 1786
Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová 17. 12. 1817 30. 05. 1876
Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová 16. 03. 1799 08. 01. 1840
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec