Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Anna Šimunová zomrela
Alžbeta Šimunová Rošková 1736 08. 02. 1786
Mária Piatriková, rod. Šimunová 1738 27. 02. 1766
Mária Šimunová, rod. Kaňová 07. 08. 1766 zomrela
Mária Mališová, rod. Šimunová 18. 06. 1767 zomrela
Mária Šimunová 1782 11. 04. 1828
Mária Šimunová alias Kaňová 29. 06. 1792 zomrela
Veronika Hudecová, rod. Šimunová 15. 12. 1793 17. 03. 1856
Mária Novodomcová, rod. Šimunová 12. 08. 1794 zomrela
Helena Šimunová, rod. Kubíková 01. 04. 1798 11. 03. 1870
Helena Šimunová, rod. Gregušová alias Michalkoje 20. 04. 1798 07. 12. 1834
Anna Skrovná, rod. Šimunová alias Mališová 16. 03. 1799 08. 01. 1840
Anna Šimunová, rod. Gašparíková 1804 14. 03. 1849
Alžbeta Šimunová, rod. Piatriková 28. 05. 1807 zomrela
Mária Šimunová, rod. Dubovanová 13. 07. 1809 08. 02. 1848
Mária Šimunová alias Mališová 19. 08. 1809 18. 10. 1829
Helena Šimunová, rod. Novodomcová 09. 05. 1811 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Sklenková 1814 zomrela
Helena Šimunová alias Mališová 02. 02. 1815 zomrela
Mária Sklenková, rod. Karkušová alias Šimunová 17. 12. 1817 30. 05. 1876
Katarína Mališová, rod. Šimunová alias Mališová 28. 06. 1820 29. 03. 1844
Mária Šimunová alias Kubíková 03. 09. 1820 20. 09. 1820
Katarína Šimunová, rod. Vitalajová 09. 12. 1822 zomrela
Alžbeta Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 20. 11. 1823 zomrela
Anna Šimunová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 09. 03. 1826 14. 01. 1852
Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková 01. 04. 1826 zomrela
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 25. 11. 1826 zomrela
Katarína Šimunová, rod. Dovičiarová 05. 11. 1827 19. 05. 1864
Juliana Šimunová alias Poljaková 19. 06. 1829 zomrela
Katarína Páchniková, rod. Šimunová 1830 12. 02. 1862
Anna Šimunová, rod. Novodomcová 18. 02. 1832 23. 03. 1882
Helena Šimunová alias Poljaková 05. 05. 1832 zomrela
Barbora Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 04. 12. 1832 zomrela
Zuzana Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 22. 10. 1834 zomrela
Eleonóra Šimunová Baranová, rod. Piatriková 16. 02. 1835 06. 06. 1872
Katarína Šimunová 23. 09. 1836 zomrela
Rozália Šimunová 12. 03. 1838 22. 04. 1850
Agnesa Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 03. 06. 1838 zomrela
Katarína Šimunová alias Karkušová/Škriniarová 10. 01. 1848 01. 02. 1848
Anna Šimunová alias Poljaková 12. 12. 1848 zomrela
Anna Šimunová alias Poljaková 28. 08. 1853 29. 08. 1853
Anna Šimunová alias Poljaková 16. 10. 1854 zomrela
Mária Šimunová alias Poljaková 29. 09. 1857 01. 09. 1859
Anna Šimunová 01. 10. 1865 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec