Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Dorota Škriniarová, rod. Pobežková zomrela
Alžbeta Škriniarová 1721 24. 12. 1784
Alžbeta Škriniarová 10. 11. 1749 zomrela
Judita Malachová, rod. Škriniarová 19. 10. 1752 zomrela
Mária Škriniarová, rod. Nemcová 1755 07. 06. 1804
Mária Orszaghová, rod. Škriniarová 05. 09. 1756 zomrela
Mária Kaňová Hudecová Hajduchová, rod. Škriniarová 13. 08. 1767 zomrela
Anna Minková, rod. Škriniarová 11. 02. 1770 zomrela
Katarína Kiletová, rod. Škriniarová 27. 09. 1772 zomrela
Anna Škriniarová, rod. Veberová 1781 10. 05. 1809
Helena Škriniarová 23. 12. 1781 zomrela
Helena Škriniarová, rod. Kaňová 04. 06. 1786 11. 04. 1817
Mária Skrovná, rod. Škriniarová 02. 06. 1796 zomrela
Anna Škriniarová, rod. Nemcová 10. 04. 1799 06. 05. 1845
Mária Škriniarová alias Beňová 10. 04. 1817 11. 04. 1817
Mária Škriniarová alias Beňová 21. 12. 1820 zomrela
Anna Škriniarová alias Beňová 30. 06. 1823 17. 06. 1825
Anna Škriniarová alias Beňová 16. 09. 1825 27. 03. 1840
Alžbeta Škriniarová alias Beňová 04. 12. 1827 11. 05. 1828
Zuzana Škriniarová alias Beňová 27. 07. 1829 24. 11. 1832
Veronika Škriniarová alias Beňová 20. 01. 1832 10. 09. 1853
Agnesa Škriniarová alias Beňová 12. 01. 1836 13. 05. 1851
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec