Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Jozef Baran alias Štefanka 16. 05. 1776 02. 05. 1832
Jozef Baran alias Štefanka 25. 01. 1824 16. 11. 1853
Juraj Beňo alias Štefanka 23. 01. 1818 23. 01. 1818
Ondrej Beňo alias Štefanka 22. 11. 1797 zomrel
Anton Hudec alias Štefanka 06. 12. 1912 zomrel
Emil Matej Hudec alias Štefanka 21. 09. 1907 zomrel
Jakub Hudec alias Štefanka 22. 07. 1762 11. 12. 1831
Ján Hudec alias Štefanka 17. 05. 1785 zomrel
Ján Hudec alias Štefanka 26. 09. 1809 zomrel
Ján Hudec alias Štefanka 05. 06. 1816 30. 01. 1820
Ján Hudec alias Štefanka 24. 06. 1823 17. 02. 1826
Ján Hudec alias Štefanka 19. 06. 1854 05. 05. 1867
Ján Hudec alias Štefanka 12. 07. 1871 1923
Ján Hudec alias Štefanka 14. 11. 1881 17. 04. 1883
Ján Hudec alias Štefanka 07. 10. 1884 25. 10. 1884
Ján Hudec alias Štefanka 07. 09. 1919 07. 10. 1980
Jozef Hudec alias Štefanka 16. 07. 1804 28. 07. 1804
Jozef Hudec alias Štefanka 11. 01. 1819 12. 02. 1860
Jozef Hudec alias Štefanka 05. 01. 1851 24. 09. 1892
Jozef Hudec alias Štefanka 27. 09. 1877 20. 11. 1913
Jozef Hudec alias Štefanka 08. 06. 1914 zomrel
Ľudovít Hudec alias Štefanka 18. 09. 1829 23. 10. 1829
Matúš Hudec alias Štefanka 19. 09. 1792 22. 01. 1846
Michal Hudec alias Štefanka 16. 07. 1804 18. 07. 1804
Michal Hudec alias Štefanka 25. 09. 1836 01. 02. 1880
Michal Hudec alias Štefanka 14. 09. 1858 03. 10. 1863
Michal Hudec alias Štefanka 21. 10. 1863 zomrel
Michal Hudec alias Štefanka 27. 09. 1902 12. 01. 1977
Pavol Hudec alias Štefanka 23. 09. 1906 31. 08. 1974
Peter Hudec alias Štefanka 19. 10. 1903 21. 12. 1955
Štefan Hudec alias Štefanka 05. 08. 1786 08. 04. 1787
Štefan Hudec alias Štefanka 12. 07. 1798 zomrel
Štefan Hudec alias Štefanka 05. 05. 1886 zomrel
Tomáš Hudec alias Štefanka 04. 12. 1826 zomrel
Tomáš Hudec alias Štefanka 22. 12. 1831 07. 01. 1865
Tomáš Hudec alias Štefanka 24. 12. 1889 zomrel
Adolf Malach alias Štefanka 24. 09. 1833 23. 02. 1891
Anton Malach alias Štefanka 16. 01. 1832 01. 10. 1832
Ján Malach alias Štefanka 08. 06. 1842 20. 07. 1887
Juraj Malach alias Štefanka 10. 11. 1853 10. 10. 1854
Ľudovít Malach alias Štefanka 02. 09. 1855 05. 06. 1874
Martin Malach alias Štefanka 12. 10. 1801 04. 11. 1842
Martin Malach alias Štefanka 07. 11. 1827 21. 02. 1829
Pavol Malach alias Štefanka 19. 01. 1812 12. 09. 1873
Pavol Malach alias Štefanka 24. 01. 1825 29. 01. 1848
Peter Malach alias Štefanka 29. 06. 1834 24. 01. 1835
Gašpar Páchnik alias Štefanka 06. 01. 1829 01. 10. 1829
Ján Páchnik alias Štefanka 17. 10. 1849 zomrel
Jozef Páchnik alias Štefanka 29. 12. 1814 zomrel
Juraj Páchnik alias Štefanka 18. 04. 1812 zomrel
Laurinec Páchnik alias Štefanka 10. 08. 1747 07. 02. 1816
Martin Páchnik alias Štefanka 11. 11. 1833 12. 02. 1834
Matej Páchnik alias Štefanka 05. 10. 1804 30. 11. 1863
Michal Páchnik alias Štefanka 12. 09. 1820 04. 09. 1861
Pavol Páchnik alias Štefanka/Mališ 30. 06. 1774 22. 02. 1812
Štefan Páchnik alias Štefanka 04. 12. 1816 zomrel
Štefanka 19. 03. 1896 19. 03. 1896
František Štefanka alias Marichel 13. 03. 1828 zomrel
Imrich Štefanka 18. 10. 1768 zomrel
Jakub Štefanka 1705 08. 03. 1770
Ján Štefanka 25. 12. 1749 23. 06. 1750
Ján Štefanka 25. 10. 1875 15. 02. 1881
Ján Štefanka 25. 07. 1891 19. 04. 1892
Jozef Štefanka 1721 15. 09. 1760
Jozef Štefanka 24. 10. 1850 zomrel
Jozef Štefanka 06. 02. 1862 zomrel
Jozef Štefanka 07. 03. 1872 29. 11. 1872
Jozef Štefanka 15. 05. 1881 13. 06. 1935
Jozef Štefanka 22. 03. 1882 08. 07. 1882
Jozef Štefanka 24. 03. 1897 05. 06. 1942
Juraj Štefanka zomrel
Juraj Štefanka 1682 14. 01. 1762
Juraj Štefanka 27. 05. 1751 14. 04. 1755
Juraj Štefanka 15. 04. 1782 23. 02. 1789
Juraj Štefanka 08. 04. 1796 zomrel
Martin Štefanka 07. 11. 1774 zomrel
Martin Štefanka 06. 11. 1801 19. 01. 1802
Matej Štefanka 03. 02. 1750 zomrel
Matej Štefanka 21. 02. 1756 zomrel
Melichar Štefanka 05. 01. 1757 05. 09. 1823
Michal Štefanka 09. 09. 1747 zomrel
Michal Štefanka alias Marichel 15. 04. 1787 22. 11. 1829
Michal Štefanka 24. 09. 1848 15. 08. 1890
Michal Štefanka 24. 07. 1883 1959
Michal Štefanka 13. 09. 1885 15. 06. 1918
Ondrej Štefanka 27. 11. 1777 zomrel
Pavol Štefanka 18. 01. 1747 zomrel
Pavol Štefanka 26. 10. 1913 23. 09. 1964
Peter Štefanka 29. 01. 1910 21. 09. 1968
Štefan Štefanka 15. 07. 1798 18. 01. 1801
Štefan Štefanka alias Marichel 22. 12. 1822 28. 07. 1823
Štefan Štefanka 12. 12. 1875 25. 03. 1877
Štefan Štefanka 28. 11. 1907 zomrel
Tomáš Štefanka 10. 12. 1759 25. 09. 1760
Tomáš Štefanka 02. 12. 1784 05. 10. 1791
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec