Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Gizela Beňová Corgeľová, rod. Štefanovičová 02. 10. 1912 17. 10. 1980
Katarína Hlaváčová, rod. Štefanovičová 10. 02. 1838 02. 11. 1872
Agnesa Krajčíková Hábelová, rod. Štefanovičová 17. 06. 1842 22. 01. 1892
Mária Minková, rod. Štefanovičová 24. 11. 1800 13. 02. 1855
Mária Minková, rod. Štefanovičová 02. 09. 1859 25. 11. 1894
Helena Páchniková, rod. Štefanovičová 23. 02. 1761 17. 01. 1810
Mária Radolfiová, rod. Štefanovičová 27. 06. 1758 04. 01. 1795
Filip Štefanovič 27. 04. 1862 zomrel
František Štefanovič 03. 02. 1829 19. 02. 1829
František Ján Štefanovič 07. 02. 1831 zomrel
Frederik Štefanovič 01. 06. 1873 08. 08. 1932
Ignác Štefanovič 26. 09. 1834 zomrel
Ján Štefanovič 10. 05. 1767 zomrel
Ján Štefanovič 23. 10. 1825 10. 02. 1828
Ján Štefanovič 01. 06. 1849 18. 06. 1868
Ján Štefanovič 23. 05. 1872 zomrel
Ján Štefanovič 12. 11. 1908 zomrel
Jozef Štefanovič 14. 03. 1770 zomrel
Jozef Štefanovič 02. 03. 1865 zomrel
Juraj Štefanovič 1740 22. 01. 1807
Juraj Štefanovič 26. 03. 1779 15. 08. 1829
Juraj Štefanovič 04. 04. 1799 14. 01. 1801
Juraj Štefanovič 31. 03. 1803 15. 03. 1865
Juraj Štefanovič 09. 01. 1813 21. 04. 1850
Juraj Štefanovič 23. 04. 1853 19. 09. 1867
Juraj Štefanovič 15. 04. 1870 02. 08. 1870
Juraj Štefanovič 28. 02. 1876 zomrel
Ľudovít Štefanovič 27. 05. 1834 16. 02. 1882
Martin Štefanovič 1687 15. 02. 1769
Michal Štefanovič 23. 09. 1897 05. 12. 1897
Pavol Štefanovič 14. 01. 1846 07. 03. 1876
Štefan Štefanovič 03. 08. 1773 13. 02. 1812
Štefan Štefanovič 05. 08. 1876 zomrel
Štefan Štefanovič 12. 08. 1899 zomrel
Tomáš Štefanovič 10. 12. 1764 11. 03. 1790
Vincent Štefanovič 02. 04. 1838 11. 11. 1875
Štefanovičová zomrela
Alžbeta Štefanovičová 01. 11. 1781 zomrela
Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková 29. 01. 1807 25. 03. 1858
Alžbeta Štefanovičová 19. 04. 1808 01. 05. 1854
Anna Štefanovičová 12. 06. 1763 13. 06. 1811
Anna Štefanovičová 19. 04. 1808 zomrela
Anna Štefanovičová 09. 01. 1813 zomrela
Anna Štefanovičová 17. 07. 1841 31. 05. 1842
Anna Štefanovičová 31. 10. 1859 zomrela
Anna Štefanovičová 30. 05. 1865 04. 04. 1866
Anna Štefanovičová, rod. Marková 18. 12. 1873 23. 11. 1945
Barbora Štefanovičová 28. 11. 1775 06. 02. 1776
Dorota Štefanovičová 07. 01. 1777 26. 05. 1778
Fides Štefanovičová 19. 10. 1784 21. 03. 1787
Helena Štefanovičová 19. 04. 1797 07. 01. 1801
Helena Štefanovičová, rod. Beličková 09. 11. 1912 zomrela
Karolína Štefanovičová, rod. Kollárová alias Piatriková/Pobežková 09. 03. 1837 15. 12. 1898
Katarína Štefanovičová, rod. Štefanková 1740 07. 05. 1790
Katarína Štefanovičová 29. 01. 1772 zomrela
Katarína Štefanovičová, rod. Sklenková 06. 10. 1781 20. 01. 1843
Katarína Štefanovičová 23. 07. 1823 18. 01. 1828
Katarína Štefanovičová 05. 10. 1870 20. 09. 1873
Mária Štefanovičová, rod. Urgelová 1767 zomrela
Mária Štefanovičová, rod. Boldišová alias Czeizelová 14. 07. 1837 zomrela
Mária Štefanovičová 09. 12. 1843 15. 02. 1845
Mária Štefanovičová 20. 05. 1845 21. 12. 1852
Mária Magdaléna Štefanovičová, rod. Pavlová 15. 02. 1853 zomrela
Paulína Štefanovičová 13. 10. 1867 26. 03. 1919
Rozália Štefanovičová 28. 05. 1868 zomrela
Veronika Štefanovičová, rod. Páchniková alias Kaňová 19. 01. 1777 19. 12. 1823
Anna Štefanovičová Pavlová, rod. Minková alias Kováčová 08. 11. 1815 05. 12. 1874
Helena Straková, rod. Štefanovičová 19. 05. 1801 11. 12. 1826
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec