Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Mária Švecová, rod. Babušinská 1737 04. 11. 1763
Judita Švecová, rod. Slašťanová 1737 18. 04. 1775
Alžbeta Švecová 28. 10. 1763 zomrela
Mária Švecová 23. 12. 1765 zomrela
Mária Piatriková, rod. Švecová 08. 02. 1769 07. 04. 1798
Alžbeta Švecová 08. 10. 1773 zomrela
Anna Švecová 22. 07. 1776 zomrela
Alžbeta Švecová 16. 06. 1785 zomrela
Mária Švecová 16. 06. 1785 22. 07. 1785
Mária Páchniková, rod. Švecová 01. 06. 1792 24. 12. 1820
Alžbeta Švecová 04. 05. 1796 05. 08. 1797
Anna Kollárová, rod. Švecová alias Kňažková 09. 10. 1861 19. 01. 1931
Cecília Švecová, rod. Víťazková 01. 02. 1864 zomrela
Mária Švecová, rod. Švecová 21. 02. 1891 25. 01. 1980
Rozália Švecová, rod. Struhárová 16. 09. 1893 zomrela
Katarína Švecová, rod. Markošová 05. 07. 1895 02. 09. 1945
Paulína Švecová, rod. Cepláková 24. 02. 1899 24. 12. 1967
Antónia Švecová, rod. Skrovná 09. 05. 1903 14. 03. 1990
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec