Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Ján Dovičiar alias Žiak zomrel
Anna Sklenková, rod. Žiaková 1720 25. 04. 1776
Matej Žiak 1730 27. 08. 1784
Alžbeta Žiaková, rod. Páchniková 1730 23. 02. 1785
Mária Páločná, rod. Žiaková 1743 11. 10. 1807
Juraj Dovičiar alias Žiak 30. 03. 1747 zomrel
Jakub Dovičiar alias Žiak 24. 07. 1749 25. 03. 1800
Alžbeta Žiaková 03. 10. 1753 zomrela
Judita Straková, rod. Žiaková 05. 10. 1755 26. 12. 1790
Mária Žiaková 20. 01. 1758 zomrela
Michal Žiak 22. 09. 1761 15. 08. 1795
Ján Žiak 20. 05. 1764 zomrel
Michal Páločný alias Žiak 19. 09. 1764 25. 10. 1814
Mária Žiaková, rod. Podhorová 1765 06. 03. 1800
Mária Žiaková 07. 07. 1766 29. 10. 1781
Juraj Žiak 27. 03. 1769 zomrel
Katarína Žiaková, rod. Nemcová 10. 08. 1771 09. 03. 1806
Jozef Žiak 22. 03. 1772 zomrel
Tomáš Dovičiar alias Žiak 10. 12. 1774 zomrel
Anna Žiaková, rod. Foltánová 05. 11. 1775 01. 09. 1799
Helena Páchniková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 04. 04. 1777 18. 06. 1800
Mária Dovičiarová alias Žiaková 23. 09. 1779 09. 10. 1783
Veronika Dovičiarová alias Žiaková 22. 01. 1781 07. 10. 1783
Mária Žiaková, rod. Piatriková 24. 09. 1781 01. 03. 1817
Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 23. 11. 1782 zomrela
Alžbeta Žiaková 11. 11. 1785 zomrela
Anna Páločná alias Žiaková 21. 02. 1786 zomrela
Jozef Dovičiar alias Žiak 22. 02. 1787 04. 04. 1837
Mária Žiaková 01. 02. 1788 20. 09. 1807
Helena Páločná alias Žiaková 01. 10. 1788 13. 01. 1796
Mária Piatriková, rod. Dovičiarová alias Žiaková 20. 09. 1789 03. 04. 1845
Anna Minková, rod. Žiaková 30. 05. 1790 zomrela
Alžbeta Žiaková Páchniková 1791 28. 07. 1822
Mária Páločná alias Žiaková 01. 06. 1791 zomrela
Michal Dovičiar alias Žiak 09. 09. 1792 21. 01. 1796
Barbora Skrovná, rod. Žiaková 17. 12. 1792 06. 02. 1820
Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková 27. 01. 1793 28. 07. 1822
Tomáš Žiak 26. 10. 1793 24. 11. 1799
Helena Beličková, rod. Žiaková 09. 03. 1795 05. 05. 1828
Pavol Žiak 24. 01. 1796 01. 12. 1797
Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková 28. 04. 1796 23. 04. 1847
Mária Žiaková 10. 01. 1798 15. 01. 1798
Mária Žiaková 14. 02. 1799 15. 02. 1801
Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková 31. 07. 1799 10. 03. 1863
Michal Páločný alias Žiak 22. 08. 1802 20. 09. 1852
Ondrej Žiak 30. 11. 1802 30. 10. 1804
Tomáš Páločný alias Žiak 19. 12. 1805 04. 03. 1858
Jozef Žiak 04. 03. 1806 15. 03. 1806
Mária Žiaková 23. 04. 1807 24. 05. 1813
Pavol Žiak 24. 01. 1812 05. 09. 1812
Štefan Žiak 06. 08. 1813 zomrel
Ján Žiak 09. 09. 1818 16. 09. 1818
Anna Žiaková 17. 11. 1819 zomrela
Mária Sklenková, rod. Žiaková 1820 23. 08. 1855
Michal Páločný alias Žiak 03. 10. 1822 26. 03. 1824
Ján Páločný alias Žiak 17. 12. 1823 21. 09. 1824
Mária Páločná alias Žiaková 12. 08. 1825 14. 01. 1827
Martin Páločný alias Žiak 29. 10. 1825 09. 02. 1826
Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1827 25. 06. 1885
Karolína Páločná alias Žiaková 18. 02. 1829 17. 02. 1834
Agnesa Novodomcová Trubanová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1830 27. 10. 1883
František Páločný alias Žiak 24. 05. 1831 21. 12. 1834
Antónia Páločná alias Žiaková 17. 12. 1832 08. 03. 1833
Karolína Páločná alias Žiaková 02. 03. 1834 02. 03. 1841
Katarína Niklová, rod. Páločná alias Žiaková 07. 09. 1835 02. 08. 1855
Juliana Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 30. 08. 1836 20. 04. 1892
Terézia Pastorková, rod. Páločná alias Žiaková 26. 05. 1837 17. 03. 1874
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 25. 07. 1839 24. 06. 1882
Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková 09. 05. 1840 zomrela
Tomáš Páločný alias Žiak 10. 07. 1842 zomrel
Anna Ivanová, rod. Páločná alias Žiaková 20. 04. 1843 18. 11. 1902
Rozália Páločná alias Žiaková 10. 06. 1867 09. 04. 1868
Jozef Páločný alias Žiak 13. 07. 1869 08. 01. 1918
Karolína Stračinová, rod. Páločná alias Žiaková 16. 04. 1874 04. 02. 1931
Ján Páločný alias Žiak 28. 08. 1886 07. 05. 1931
Mária Páchniková, rod. Páločná alias Žiaková 23. 12. 1893 09. 01. 1966
Tomáš Páločný alias Žiak 05. 09. 1896 24. 11. 1903
Anna Páločná alias Žiaková 10. 02. 1899 1906
Jozef Páločný alias Žiak 12. 02. 1901 17. 02. 1969
Paulína Najšlová, rod. Páločná alias Žiaková 1903 1989
Ladislav Páločný alias Žiak 1903 28. 12. 1903
Anton Páločný alias Žiak 10. 02. 1906 1960
Ján Páločný alias Žiak 11. 12. 1908 zomrel
Štefan Páločný alias Žiak 21. 12. 1908 26. 05. 1962
Gizela Páločná alias Žiaková 1911 1930
Margita Kubíková, rod. Páločná alias Žiaková 03. 05. 1918 16. 09. 1996
Rozália Sklenková, rod. Páločná alias Žiaková 07. 10. 1920 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec