Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním sa dozviete informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Alžbeta Albertová 14. 05. 1818 22. 08. 1831
Alžbeta Albertová 12. 11. 1835 11. 05. 1838
Anna Albertová 21. 01. 1807 16. 06. 1810
Anna Albertová 27. 01. 1812 09. 02. 1877
Anna Albertová, rod. Mališová 16. 03. 1814 27. 02. 1866
Anna Albertová, rod. Kubíková alias Páchniková 20. 03. 1869 zomrela
Anna Albertová, rod. Knapová 22. 04. 1886 12. 07. 1978
Anna Albertová 06. 01. 1890 29. 04. 1891
Antónia Albertová, rod. Hudecová alias Štefanková 14. 02. 1880 zomrela
Barbora Albertová 05. 12. 1832 16. 02. 1833
Františka Albertová, rod. Urgelová 06. 10. 1856 zomrela
Helena Albertová 30. 04. 1883 01. 05. 1883
Helena Albertová 12. 09. 1884 zomrela
Karolína Albertová, rod. Námešná 22. 08. 1892 31. 05. 1969
Katarína Albertová, rod. Víťazková 07. 11. 1825 11. 10. 1903
Katarína Albertová, rod. Piatriková 07. 07. 1836 24. 06. 1897
Katarína Albertová 17. 10. 1853 29. 10. 1853
Katarína Albertová 07. 07. 1877 19. 03. 1881
Katarína Albertová 21. 08. 1889 29. 03. 1890
Katarína Albertová 1904 30. 06. 1904
Mária Albertová 09. 01. 1805 09. 03. 1867
Mária Albertová, rod. Dovičiarová 28. 07. 1849 zomrela
Mária Albertová 03. 10. 1862 01. 06. 1864
Mária Albertová, rod. Kubíková alias Minková 03. 07. 1867 30. 07. 1902
Mária Albertová 28. 12. 1871 15. 09. 1872
Mária Albertová 07. 07. 1873 07. 07. 1873
Mária Albertová 20. 06. 1900 11. 06. 1901
Paulína Albertová 01. 06. 1882 03. 06. 1882
Rozália Albertová, rod. Dovičiarová 10. 12. 1842 zomrela
Rozália Albertová 24. 05. 1883 zomrela
Rozália Albertová 21. 08. 1888 25. 05. 1889
Rozália Albertová 26. 12. 1893 zomrela
Rozália Albertová, rod. Šurková 08. 06. 1894 zomrela
Veronika Albertová, rod. Ferencová 14. 12. 1779 04. 01. 1844
Veronika Albertová 24. 01. 1811 10. 03. 1811
Veronika Albertová 12. 04. 1814 21. 08. 1831
Paulína Albertová Valentová, rod. Sklenková alias Malachová 18. 03. 1866 zomrela
Anna Hudecová, rod. Albertová 07. 09. 1883 18. 08. 1964
Mária Knapová, rod. Albertová 06. 01. 1880 10. 02. 1948
Anna Kollárová, rod. Albertová 13. 09. 1913 23. 09. 2003
Viktória Medvecká, rod. Albertová 01. 01. 1840 14. 04. 1893
Agnesa Minková, rod. Albertová 19. 01. 1895 zomrela
Antónia Minková, rod. Albertová 06. 06. 1878 1957
Anna Páchniková, rod. Albertová 06. 11. 1870 08. 01. 1928
Mária Páchniková, rod. Albertová 07. 10. 1873 11. 06. 1947
Rozália Páchniková, rod. Albertová 24. 02. 1915 zomrela
Mária Sklenková, rod. Albertová 14. 12. 1833 02. 12. 1890
Anna Skrovná, rod. Albertová 07. 04. 1845 08. 12. 1888
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec