Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Fides Mališová, rod. Balážová 04. 08. 1736 14. 12. 1789
Mária Mališová, rod. Balážová 16. 02. 1745 02. 02. 1776
Juraj Baláž 13. 04. 1782 zomrel
Mária Balážová, rod. Mališová 12. 01. 1788 zomrela
Klára Minková, rod. Balážová 16. 11. 1835 18. 08. 1895
Štefan Baláž 13. 12. 1862 30. 01. 1940
Mária Balážová, rod. Sklenková alias Malachová 24. 03. 1864 17. 04. 1894
Ignác Baláž 28. 02. 1874 07. 09. 1932
Mária Balážová, rod. Mališová alias Kuricová 27. 09. 1882 zomrela
Štefan Baláž 21. 08. 1886 zomrel
Anna Balážová 21. 07. 1888 23. 03. 1889
Ján Baláž 21. 09. 1888 zomrel
Karolína Balážová, rod. Novodomcová 10. 08. 1889 zomrela
Zuzana Balážová 08. 02. 1890 zomrela
Anna Balážová 22. 04. 1893 25. 09. 1893
Emília Balážová 1902 14. 11. 1902
Mária Dubovanová, rod. Balážová 06. 01. 1906 zomrela
Anna Víťazková, rod. Balážová 12. 02. 1913 1999
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec