Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia verejnosti prístupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), povolanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Terézia Barátová Páchniková, rod. Urgelová 15. 01. 1795 11. 11. 1846
Helena Barátová Pulišová, rod. Pastorková alias Beňová 30. 11. 1825 06. 12. 1880
Mária Barátová, rod. Páchniková alias Kaňová 15. 03. 1858 zomrela
Mária Barátová, rod. Slašťanová 24. 08. 1867 zomrela
Paulína Sklenková, rod. Barátová 12. 02. 1870 zomrela
Paulína Hanáková, rod. Barátová 18. 11. 1880 08. 11. 1900
Mária Barátová 10. 10. 1883 22. 01. 1885
Mária Barátová, rod. Kollárová alias Piatriková/Páločná 24. 08. 1889 zomrela
Anna Mališová, rod. Barátová 09. 01. 1890 15. 06. 1964
Anna Barátová, rod. Sklenková alias Malachová 05. 10. 1890 13. 09. 1987
Kapitolína Barátová, rod. Čížová 21. 10. 1890 1963
Petronela Barbora Barátová, rod. Urgelová 04. 12. 1891 30. 06. 1965
Mária Barátová, rod. Námešná 05. 01. 1900 1957
Veronika Barátová, rod. Minková alias Kováčová 12. 02. 1901 zomrela
Antónia Barátová, rod. Sklenková 06. 01. 1903 30. 01. 1989
Mária Hudecová, rod. Barátová 29. 09. 1911 16. 07. 1992
Mária Beňová, rod. Barátová 24. 05. 1921 02. 11. 2004
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec