Rodokmeň obce Pitelová

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). Rodokmeň zachytáva 4 869 osôb narodených prevažne v rozpätí rokov 1676 až 1901 a dnes už zosnulých. Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Informácie z rodokmeňa obce Pitelová, zverejnené na tejto webovej stránke, je možné použiť len na účely nekomerčného výskumu alebo neformálneho vzdelávania za predpokladu, že sa zachová ľudská dôstojnosť a nebude sa hanobiť pamiatka dotknutých osôb.

Do vyhľadávacieho políčka zadajte časť mena a/alebo priezviska osoby, po čom sa zobrazí karta s jej údajmi. V rámci karty uvidíte najbližších príbuzných tejto osoby. Kliknutím na príbuzného sa ukážu zase jeho ďalší príbuzní. Postupným klikaním získate informácie o svojich predkoch, t. j. v najideálnejšej situácii: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, sobáš, dátum a miesto úmrtia, príčina úmrtia, dátum pohrebu, miesto pochovania (od 1. januára 1843), zamestnanie. Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách, resp. dostupné priamo na pitelovskom cintoríne.

Meno Dátum narodenia Dátum úmrtia
Adolf Baran 21. 01. 1867 24. 01. 1869
Anton Baran alias Chovan 30. 01. 1859 21. 02. 1864
Cyril Baran 13. 01. 1920 25. 02. 1982
Fabián Baran 23. 01. 1837 zomrel
Florián Baran alias Chovan 22. 04. 1839 zomrel
František Baran alias Chovan 08. 10. 1867 28. 11. 1867
Imrich Baran 30. 10. 1765 zomrel
Jakub Baran 25. 07. 1759 zomrel
Jakub Baran 22. 07. 1764 06. 02. 1816
Ján Baran 1730 09. 10. 1770
Ján Baran 09. 05. 1769 zomrel
Ján Baran 05. 09. 1802 20. 09. 1804
Ján Baran alias Chovan 27. 05. 1822 08. 05. 1824
Ján Baran alias Záhorec 11. 04. 1826 zomrel
Ján Baran 23. 06. 1826 16. 12. 1858
Ján Baran 07. 02. 1853 02. 11. 1877
Ján Baran alias Chovan 30. 01. 1859 09. 02. 1859
Ján Baran alias Chovan 02. 10. 1862 03. 09. 1864
Ján Baran 31. 12. 1863 zomrel
Ján Baran alias Chovan 19. 01. 1868 17. 02. 1868
Ján Baran 29. 05. 1870 zomrel
Ján Baran 15. 12. 1879 16. 12. 1879
Ján Baran 08. 05. 1899 zomrel
Jozef Baran alias Štefanka 16. 05. 1776 02. 05. 1832
Jozef Baran 10. 02. 1793 04. 11. 1831
Jozef Baran alias Štefanka 25. 01. 1824 16. 11. 1853
Jozef Baran 23. 02. 1826 21. 03. 1843
Jozef Baran alias Chovan 25. 03. 1827 18. 02. 1875
Jozef Baran 18. 01. 1854 28. 09. 1858
Jozef Baran 03. 02. 1859 26. 10. 1861
Jozef Baran alias Chovan 04. 05. 1863 14. 11. 1865
Juraj Baran 15. 04. 1770 24. 08. 1826
Juraj Baran 08. 04. 1782 07. 10. 1783
Juraj Baran 16. 04. 1806 zomrel
Juraj Baran alias Chovan 03. 02. 1815 01. 02. 1866
Juraj Baran 23. 11. 1818 zomrel
Juraj Baran 01. 05. 1861 zomrel
Juraj Baran alias Chovan 25. 04. 1873 21. 09. 1874
Kazimír Baran 06. 03. 1839 zomrel
Kazimír Baran 15. 12. 1879 16. 12. 1879
Ľudovít Baran alias Chovan 19. 09. 1841 14. 01. 1845
Martin Baran 11. 10. 1764 zomrel
Martin Baran 08. 11. 1772 17. 10. 1776
Martin Baran 07. 11. 1785 26. 10. 1807
Martin Baran 23. 10. 1873 zomrel
Martin Baran alias Chovan 17. 11. 1884 27. 11. 1884
Matej Baran 23. 02. 1765 zomrel
Matej Baran 04. 02. 1779 zomrel
Matej Baran 10. 02. 1793 23. 10. 1836
Matej Baran alias Chovan 12. 02. 1838 16. 02. 1838
Matej Baran alias Chovan 01. 02. 1844 16. 07. 1844
Matúš Baran 24. 08. 1756 08. 06. 1814
Matúš Baran 09. 09. 1756 zomrel
Michal Baran 1737 24. 12. 1780
Michal Baran alias Chovan 11. 09. 1790 27. 04. 1835
Michal Baran alias Záhorec 28. 09. 1799 10. 05. 1835
Michal Baran 23. 09. 1863 22. 03. 1866
Michal Baran alias Chovan 01. 10. 1863 17. 02. 1865
Ondrej Baran 15. 10. 1809 13. 10. 1835
Ondrej Baran alias Chovan 22. 11. 1868 06. 11. 1889
Pavol Baran 26. 01. 1754 zomrel
Pavol Baran alias Záhorec 30. 06. 1830 26. 03. 1847
Pavol Baran 25. 01. 1831 30. 04. 1874
Pavol Baran 08. 01. 1888 zomrel
Pavol Baran 26. 12. 1888 zomrel
Štefan Baran 17. 10. 1773 zomrel
Štefan Baran 05. 08. 1798 08. 09. 1804
Štefan Baran 18. 07. 1799 01. 04. 1801
Štefan Baran 04. 07. 1821 09. 04. 1871
Štefan Baran alias Chovan 16. 08. 1845 16. 12. 1855
Štefan Baran 03. 01. 1850 zomrel
Štefan Baran alias Chovan 04. 08. 1856 zomrel
Štefan Baran 14. 10. 1869 05. 11. 1869
Štefan Baran 22. 07. 1875 08. 03. 1876
Štefan Baran 16. 08. 1879 17. 07. 1948
Štefan Baran 11. 03. 1908 zomrel
Tomáš Baran 1728 15. 12. 1788
Tomáš Baran 08. 12. 1767 19. 03. 1811
Tomáš Baran 14. 12. 1771 zomrel
Tomáš Baran 30. 08. 1775 zomrel
Tomáš Baran 21. 12. 1869 zomrel
Agnesa Baranová 29. 09. 1849 17. 03. 1853
Alžbeta Baranová 15. 11. 1750 zomrela
Alžbeta Baranová, rod. Zverková 13. 11. 1758 zomrela
Alžbeta Baranová 24. 09. 1759 02. 08. 1797
Alžbeta Baranová 25. 04. 1798 22. 05. 1798
Alžbeta Baranová 12. 10. 1803 25. 12. 1805
Anna Baranová 1731 02. 07. 1794
Anna Baranová 02. 07. 1769 zomrela
Anna Baranová, rod. Piatriková 27. 06. 1779 zomrela
Anna Baranová, rod. Kubíková 13. 02. 1791 13. 01. 1837
Anna Baranová 28. 04. 1806 zomrela
Anna Baranová alias Záhorcová 24. 02. 1823 27. 07. 1823
Anna Baranová 21. 09. 1842 zomrela
Anna Baranová, rod. Hudecová alias Štefanková 20. 08. 1863 zomrela
Anna Baranová alias Chovanová 17. 07. 1866 zomrela
Anna Baranová 08. 03. 1876 zomrela
Anna Baranová 19. 03. 1878 zomrela
Antónia Baranová, rod. Kubíková alias Minková 09. 07. 1841 zomrela
Antónia Baranová alias Chovanová 27. 10. 1880 zomrela
Augustína Baranová, rod. Legényová 07. 08. 1925 31. 07. 2020
Barbora Baranová alias Chovanová 18. 11. 1829 21. 02. 1830
Cecília Baranová alias Chovanová 21. 10. 1831 29. 05. 1832
Helena Baranová 1763 18. 03. 1818
Helena Baranová, rod. Forgáčová 30. 04. 1765 15. 09. 1814
Helena Baranová, rod. Mališová 07. 04. 1771 05. 02. 1821
Helena Baranová, rod. Čabáková 26. 12. 1823 22. 05. 1882
Helena Baranová alias Chovanová 12. 12. 1824 zomrela
Helena Baranová 02. 01. 1852 25. 02. 1853
Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová 18. 10. 1768 16. 03. 1803
Juliana Baranová 14. 10. 1869 05. 11. 1869
Karolína Baranová 02. 01. 1852 17. 03. 1853
Katarína Baranová, rod. Širáňová 1730 14. 12. 1784
Katarína Baranová 05. 04. 1767 zomrela
Katarína Baranová, rod. Klementová 30. 09. 1777 19. 12. 1814
Katarína Baranová 25. 04. 1798 12. 05. 1798
Katarína Baranová alias Chovanová 14. 09. 1820 09. 06. 1821
Katarína Baranová alias Chovanová 25. 12. 1836 30. 01. 1837
Katarína Baranová 08. 11. 1840 17. 03. 1842
Katarína Baranová alias Chovanová 04. 03. 1871 15. 12. 1872
Katarína Baranová alias Chovanová 07. 06. 1875 04. 12. 1877
Mária Baranová, rod. Straková 1729 30. 04. 1784
Mária Baranová, rod. Prieberová 15. 05. 1761 28. 04. 1789
Mária Baranová 01. 09. 1784 13. 12. 1784
Mária Baranová 05. 01. 1791 28. 01. 1796
Mária Baranová 11. 03. 1797 17. 03. 1799
Mária Baranová alias Štefanková 20. 02. 1801 06. 03. 1801
Mária Baranová alias Chovanová 10. 09. 1812 zomrela
Mária Baranová, rod. Beňová 20. 05. 1815 10. 02. 1837
Mária Baranová, rod. Štefanková alias Poljaková 1817 02. 02. 1849
Mária Baranová, rod. Bajnoková 07. 01. 1856 zomrela
Mária Baranová 29. 06. 1857 17. 11. 1861
Mária Baranová 18. 08. 1857 19. 03. 1866
Mária Baranová alias Chovanová 18. 03. 1869 zomrela
Mária Baranová alias Chovanová 29. 08. 1871 zomrela
Mária Baranová, rod. Čabáková 01. 12. 1885 zomrela
Mária Baranová 12. 01. 1887 zomrela
Paulína Baranová, rod. Sklenková 26. 09. 1865 zomrela
Paulína Baranová alias Chovanová 23. 07. 1877 zomrela
Paulína Baranová 01. 08. 1891 zomrela
Rozália Baranová alias Chovanová 23. 09. 1833 zomrela
Rozália Baranová 29. 01. 1860 24. 07. 1868
Rozália Baranová alias Chovanová 17. 09. 1873 16. 02. 1876
Rozália Baranová alias Chovanová 25. 08. 1883 22. 02. 1884
Veronika Baranová, rod. Piatriková 05. 07. 1839 31. 12. 1885
Veronika Baranová 19. 03. 1872 11. 09. 1873
Zuzana Baranová, rod. Mališová 23. 02. 1793 15. 04. 1832
Rozália Baranová Antošíková, rod. Páločná alias Žiaková 09. 05. 1840 zomrela
Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová 28. 11. 1796 09. 11. 1846
Helena Baranová Dovičiarová, rod. Páchniková alias Mališová 28. 09. 1796 01. 06. 1837
Anna Baranová Kubíková, rod. Kosorinská alias Kuricová/Hudecová 09. 02. 1810 10. 11. 1863
Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková 09. 03. 1821 26. 12. 1864
Katarína Baranová Mlynárová, rod. Šimunová alias Poljaková 01. 04. 1826 zomrela
Mária Baranová Nemcová, rod. Páločná alias Žiaková 22. 03. 1827 25. 06. 1885
Helena Baranová Poljaková, rod. Straková alias Kuricová 05. 03. 1798 zomrela
Karolína Baranová Šimková, rod. Straková alias Kuricová 22. 05. 1833 12. 01. 1892
Anna Beličková, rod. Baranová alias Chovanová 31. 03. 1818 20. 02. 1880
Florián Beňo alias Baranko 30. 04. 1830 13. 03. 1907
Mária Dubovanová Kollárová, rod. Baranová 21. 09. 1842 23. 08. 1887
Alžbeta Ďurianová, rod. Baranová 15. 04. 1915 15. 08. 1974
Katarína Ďurková, rod. Baranová 14. 10. 1819 27. 03. 1864
Agnesa Ďurková Minková, rod. Baranová 30. 06. 1858 zomrela
Veronika Hudecová Považancová, rod. Baranová 05. 02. 1884 zomrela
Helena Kollárová, rod. Baranová 08. 12. 1910 2005
Katarína Kollárová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 03. 1821 11. 08. 1870
Veronika Kubíková, rod. Baranová 12. 06. 1845 04. 02. 1897
Mária Malachová, rod. Baranová 16. 06. 1793 30. 05. 1833
Mária Malachová, rod. Baranová alias Štefanková 02. 01. 1807 14. 09. 1832
Helena Malachová Sklenková Beňová, rod. Baranová 25. 08. 1795 zomrela
Dorota Malachová Žbirková, rod. Baranová 05. 02. 1762 zomrela
Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková 26. 01. 1812 23. 09. 1856
Anna Marková, rod. Baranová alias Chovanová 16. 09. 1852 28. 09. 1890
Mária Nemcová, rod. Baranová zomrela
Mária Nemcová, rod. Baranová 25. 09. 1753 06. 08. 1780
Helena Novodomcová Jančová, rod. Baranová alias Záhorcová 15. 06. 1824 30. 09. 1869
Mária Páchniková, rod. Baranová 03. 03. 1804 01. 09. 1830
Mária Páločná, rod. Baranová 28. 02. 1801 24. 11. 1823
Alžbeta Piatriková, rod. Baranová 18. 04. 1802 30. 06. 1830
Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová 07. 12. 1823 17. 10. 1875
Helena Podhorová, rod. Baranová 23. 03. 1767 27. 03. 1801
Mária Podhorová, rod. Baranová 16. 03. 1853 08. 05. 1895
Anna Považancová, rod. Baranová 01. 10. 1912 10. 02. 1969
Anna Slamichová, rod. Baranová 20. 12. 1788 zomrela
Katarína Slaninová, rod. Baranová 10. 08. 1847 29. 09. 1898
Helena Straková, rod. Baranová 1733 19. 11. 1799
Mária Straková, rod. Baranová 01. 02. 1762 zomrela
Anna Volková, rod. Baranová 1805 zomrela
Mária Záhorcová, rod. Baranová 08. 02. 1842 zomrela
Albert Albertová Baran Baranová Belička Beličková Beňo Beňová Čabák Čabáková Dovičiar Dovičiarová Hudec Hudecová Kaňa Kaňová Kollár Kollárová Kraus Krausová Kubík Kubíková Malach Malachová Mališ Mališová Marko Marková Minka Minková Nemcová Nemec Novodomcová Novodomec Páchnik Páchniková Páločná Páločný Piatrik Piatriková Pobežka Podhora Podhorová Šimun Šimunová Sklenka Sklenková Skrovný Štefanka Štefanková Štefanovič Štefanovičová Straka Straková Víťazka Víťazková Záhorcová Záhorec